Gospodarska vozila

SŽ – tovorni promet posodablja vozni park

Za skupne naložbe v vozni park do leta 2030 je družba SŽ – Tovorni promet namenila 307 milijonov evrov. V posodobitev voznega parka je predvidenih 249,6 milijona evrov naložb, od tega 135,1 milijona evrov za nakup 30 novih električnih lokomotiv, 32,1 milijona evrov pa za posodobitev obstoječih dizelskih lokomotiv iz serije 664. Za nakup 750 novih vagonov (500 EA vagonov, 130 kontejnerskih vagonov in 120 vagonov za raztresen tovor) je predvidenih 82,4 milijona evrov. Za revizijo vagonov (2170) in lokomotiv (72) pa je namenjenih 57,4 milijona evrov.

Naložbe v pretovorne stroje in drugo opremo v obdobju od 2022 do 2024 so družbo že stale 6,7 milijona evrov.