Gospodarska vozila

Slovenski prevozniki se usmerjajo k trajnostnosti

Rezultati najnovejše Goodyearove raziskave o trajnostni resničnosti kažejo, da so trendi uporabe prometnih tehnologij v prevozniški panogi usmerjeni v trajnostnost. Prevozniki si prizadevajo postati vse bolj okoljsko ozaveščeni, trajnostno delovanje pa vidijo tudi kot priložnost za znižanje operativnih stroškov.

Goodyearova raziskava o trajnostni resničnosti že tretje leto zapored ponuja vpogled v evropsko transportno industrijo. V letošnji raziskavi je sodelovalo 125 slovenskih voznih parkov, rezultati pa kažejo pozitiven trend uporabe trajnostne tehnologije. Pri določanju in izvajanju trajnostnih ciljev so še vedno vodilni veliki vozni parki, vse pogosteje pa se jim pri postavljanju temeljev za zeleno prihodnost pridružujejo tudi manjši prevozniki.

Skrb za okolje je sicer v prevozniški panogi vse bolj prisotna, ne glede na velikost voznega parka. V Sloveniji kar 81 % prevoznikov ocenjuje, da je trajnostnost pomembna, skladno s tem pa so podjetja pristopila tudi k rešitvam. 92 % slovenskih prevoznikov je že oz. bo trajnostne cilje določilo v naslednjih 12 mesecih.

Rešitve za bolj trajnostno delovanje prevozniki vidijo v ustreznih pnevmatikah, posodobitvi voznega parka, izobraževanju voznikov in vpeljavi telematskih rešitev.

Izbira pravih pnevmatik omogoča boljši izkoristek goriva in znatno zmanjša obremenitev na okolje, pri tem pa se zmogljivost, varnost ali vzdržljivost vozila ne zmanjšajo.

Večina slovenskih voznih parkov (77 %) že uporablja namenske pnevmatike, ki omogočajo bolj varčno porabo goriva in manj izpustov, skoraj tri četrtine transportnih podjetij (70 %) pa uporablja tudi obnovljive pnevmatike. Z namenom bolj trajnostnega poslovanja prevozniki (67 %) redno posodabljajo svoje vozne parke. Vse pogosteje se poslužujejo tudi t. i. eko vožnje, ki zmanjšuje porabo goriva in okoljski odtis. Več kot polovica slovenskih prevoznikov (64 %) svojim zaposlenim omogoča tudi izobraževanja, prek katerih se učijo manjšati porabo goriva. Telematske rešitve za spremljanje in zmanjševanje porabe goriva pa uporablja že 61 % prevoznikov.

Največja ovira so stroški, zapletene rešitve in pomanjkanje kadra

Prevoznikom glavno oviro za uporabo trajnostnih praks še vedno predstavljajo stroški. Več kot tri četrtine vprašanih (82 %) bi se odločilo za trajnostne rešitve, če te ne bi predstavljale prevelikih stroškov za podjetje. Kot najpomembnejši dejavnik za uvedbo trajnostnega poslovanja zato prevozniki izpostavljajo finančne spodbude. Skoraj polovica (46 %) prevoznikov meni, da so rešitve prezapletene, 66 % anketirancev pa bi za vpeljavo trajnostnih rešitev potrebovalo dodaten kader.

 

Seznanjenost z okoljsko zakonodajo je v Sloveniji najvišja

Vsa slovenska transportna podjetja so letos že seznanjena s spremembami, ki jih narekuje Evropski zeleni dogovor in bodo uvedene za zeleno prihodnost (lanski delež je bil 98 %). Seznanjenost ostalih evropskih voznih parkov se je v primerjavi z lanskim letom povišala, še vedno pa ostaja manj kot polovična (44 %).

 

Trajnostno delovanje postaja prioriteta za prevoznike

Rezultati letošnje raziskave razkrivajo, da trajnostno delovanje postaja ena izmed prioritetnih nalog tudi v svetu prevozništva. V skladu s tem deluje tudi Goodyear, ki poleg izvedbe raziskave v sodelovanju z neprofitno organizacijo TreeNation izvaja program pogozdovanja. Po opravljeni raziskavi Goodyear za vsakega anketiranca posadi drevo in s tem prispeva k pozitivnemu vplivu na okolje. V treh letih so v sklopu sodelovanja zasadili že 4.088 dreves.