Avtomobilizem

Kaj sprememba zunanje podobe bencinskih servisov nekdanjega OMV prinaša strankam?

Skupina MOL je ob prevzemu družbe OMV Slovenija in njene mreže bencinskih servisov po Sloveniji napovedala, da bodo bencinski servisi iz mreže nekdanjega OMV (danes MOL & INA) začeli spreminjati tudi svojo zunanjo podobo. Projekt se je začel septembra in bo trajal predvidoma do konca aprila 2024.

Bencinski servisi nekdanjega OMV bodo zunanjo podobo spreminjali postopoma, servis po servis. Mesečni načrt je strankam na voljo na spletni strani MOL-a, kjer so na voljo vse informacije, povezane s spremembami, ki sledijo spremembi zunanje podobe. Če povzamemo ključne – po zaključku prenove zunanje podobe bo strankam na bencinskem servisu na voljo:

Že zdaj pa je imetnikom poslovnih Kartic Skupine MOL na voljo celotna mreža nekdanjega OMV v Sloveniji, kjer lahko poslujejo pod istimi komercialnimi pogoji kot so dogovorjeni v pogodbi oz. pod istimi pogoji kot na MOL bencinskih servisih.

Kljub bistvenim spremembam bodo stranke lahko na bencinskem servisu v mreži MOL & INA (nekdanji OMV) še uporabljale program zvestobe Smile & Drive, saj je postopen prehod na enoten informacijski sistem in s tem na program zvestobe MOL Move načrtovan od predvidoma druge polovice oktobra naprej. Tudi ta prehod bo potekal postopoma – bencinski servis po bencinski servis. Stranke lahko tudi te informacije dobijo na spletni strani MOL-a.

V času spremembe zunanje podobe bodo vsi bencinski servisi obratovali kot običajno, saj si v MOL-u prizadevajo, da dela potekajo na način, ki je za stranke čim manj moteč.

Vpeti v dogajanje v lokalnem okolju

Skupina MOL je s svojo mrežo bencinskih servisov prisotna na 10 trgih v srednji in vzhodni Evropi, zato se zaveda svoje odgovornosti do lokalnega okolja. MOL v Sloveniji je tako zanesljiv partner svojim kupcem, dobaviteljem in lokalnim skupnostim ter odgovoren delodajalec. Osredotočenost na rast, zadovoljstvo kupcev in zaposlenih jim omogoča investiranje v nadaljnji razvoj ter hkrati zagotavlja zmogljivosti za učinkovito prilagajanje prihodnjim spremembam v gospodarskem okolju.

Družbena odgovornost je pomemben vidik poslovanja MOL-a v Sloveniji, zato prisluhnejo potrebam lokalnih skupnosti, v katerih delujejo – tudi v nedavnih katastrofalnih poplavah so priskočili na pomoč z brezplačnim gorivom za intervencijske službe na najbolj prizadetih območjih, že vrsto let pa podpirajo delovanje prostovoljnih gasilskih društev po Sloveniji.