Gradnja druge cevi predora Karavanke

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d. d.) je danes predstavila gradnjo druge cevi predora Karavanke. Gradnjo izvaja Turška družba  Cengiz Inşaat Sanayi Ticaret A. S.  Pogodbena vrednost predora znaša 98.547.623,89 evra brez DDV.

 

Kot je znano, je gradnja predora na avstrijski strani stekla septembra 2018. A ker morajo Avstrijci skopati slab kilometer predora več, jih bomo, po DARSovih zagotovili pravočasno ulovili. Odprtje predora se načrtuje za maj 2025.

 

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov. Od tega bo slovenska stran do meje z Republiko Avstrijo dolga 3.546 metrov (3.446 metrov podzemne gradnje in 100 metrov galerije). V slovenskem delu predora bo zgrajenih 12 prečnikov. In sicer deset prečnikov za pešce oziroma prečnikov za intervencijska vozila v primeru nesreče ali požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika v zgornjem delu predorske cevi. Zgrajene bodo tudi štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,5 metra.

V okviru predora bo izvedeno tudi novo podzemno zajetje karavanške vode ter izvedba dveh odvodnih cevi iz vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju.

Projektirani normalni prečni profil predora znaša 10 metrov:

  • prometna pasova: 2 x 3,5 metra
  • robni pas: 2 x 0,35 metra
  • vzdrževalni hodnik: 2 x 1,15 metra

Poleg samega predora bo na slovenski strani v dolžini 620 metrov (normalni prečni profil 15,24 metra) dograjena še razširitev avtoceste A2 v štiripasovnico, in sicer med območjem od predorske cevi (galerije) do cestninske postaje Hrušica.

Sestavni deli novega smernega vozišča avtoceste bodo tudi naslednji premostitveni in podporni elementi:

  • most na avtocesti čez Savo Dolinko v dolžini 165,2 metra,
  • nadomestni most na lokalni cesti čez Savo Dolinko v dolžini 30,7 metra,
  • začasni most na dovozni cesti do avtocestne baze Hrušica čez Savo Dolinko v dolžini 32,4 metra,
  • dve podporna zidova v skupni dolžini 244,5 metra in
  • oporni zid v dolžini 48,5 metra.

Na portalnem območju je predvidena delna rušitev obstoječe portalne zgradbe ter dograditev novega dela portalnega objekta z galerijo in ventilatorsko postajo. Poleg tega so na območju portala predvidene cestne ureditve za potrebe interventne službe in zimsko službo ter izvedba pristajališča za helikopterje.

V prvi fazi bodo izvedena vsa potrebna gradbena dela v predoru. V naslednji fazi še elektro-strojna oprema predora, za kar bo izveden postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del za celotno predorsko cev. Začetek montaže elektro-strojne opreme je načrtovan deset mesecev pred zaključkom glavnih gradbenih del, po osemmesečni montaži opreme sledita dva meseca za zaključna gradbena dela, ki jih je mogoče opraviti šele po koncu vgraditve elektro-strojne opreme.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.