Gospodarska vozila

Število prekrškov se zmanjšuje

Po podatkih nemškega zveznega urada za prevoz blaga (BAG), se prekrški v transportnem sektorju zmanjšujejo. V lanskem letu so nemški organi kontrolirali 620.370 tovornjakov in ugotovili da so prekrški enakomerno razdeljeni med domače in tuje voznike in da se že nekaj let konstantno zmanjšujejo. Po BAG-ovih podatkih se od leta 2015 prekrški povezani z delovnimi časi zmanjšujejo, kljub temu, da je vsako leto več kontrol.