Nove investicije v Luki Koper

V Luki Koper so v teh dneh  začeli podaljševati prvi pomol v pristanišču. V prvi fazi, ki bo trajala do konca marca 2021, bodo zgradili operativno obalo. Dela se bodo nadaljevala z gradnjo skladiščnih površin za kontejnerje in bodo zaključena predvidoma leto kasneje.

Projekt podaljšanja prvega pomola zajema izgradnjo operativne obale dolžine 98,5 metra in širine 34,4 metra ter izgradnjo skladiščnih površin na južni strani pomola v velikosti 24.830 m2. Celotna konstrukcija bo slonela na 770 pilotih, povprečne dolžine 65 metrov, na katerih bodo nameščene betonske plošče. Dolžina prvega pomola na južni strani, ki je namenjena pretovoru kontejnerjev, bo tako znašala 695 metrov. S tem se bo kapaciteta kontejnerskega terminala povečala na 1,3 milijona TEU (kontejnerskih enot) letno, s predvideno optimizacijo procesov dela na terminalu pa še za dodatnih 200.000 enot.

Dela bodo potekala v skladu z omejitvami okoljevarstvenega soglasja, kar pomeni, da se bo vgradnja jeklenih pilotov izvajala le med delavniki, med 7. in 18. uro, in sicer dve uri dnevno. Omejitev na dve uri dnevno velja samo za vgradnjo jeklenih cevi – pilotov, torej na dejansko zabijanje pilotov v morsko dno in se ne nanaša na ostala gradbena dela.

Vrednost naložbe znaša 45,6 milijona evrov in bo v manjšem delu sofinansirana tudi iz evropskih sredstev v okviru projekta NAPA4CORE (iz programa Instrument za povezovanje Evrope). Dela bo izvajalo podjetje Kolektor Koling s partnerjema Grafist in Adriaing.

S tem pa še ni zaključena širitev kontejnerskega terminala, ki se bo po letu 2022 raztegnil tudi na severno stran prvega pomola. Podaljšanje prvega pomola je ključen strateški projekt družbe, ki bo omogočil ohranitev primata na pretovoru kontejnerjev v severnem Jadranu. Pod pogojem, da bo v predvidenem času zgrajena tudi dodatna železniška povezava pristanišča z zaledjem.