Avtomobilizem

Golovec sodoben in najbolj varen tunel pri nas

Gradbena dela v vzhodni cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču so bila zaključena uspešno in v predvidenem dvomesečnem roku. Glavni rezultat celovite prenove je večja varnost predora, potovanje skozenj bo udobnejše, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja predora. Družba DARS se uporabnikom predora zahvaljuje za strpnost in potrpežljivost med obnovitvenimi deli.

Približno 600 metrov dolg dvocevni tripasovni predor Golovec je sedaj po več kot dveh desetletjih od njegove zgraditve celovito obnovljen, saj je bila sanacija in nadgradnja zahodne cevi uspešno izvedena lani poleti. Zaradi sprotnega prilagajanja tipa delovne zapore prometnim tokovom tako med lansko kot tudi med letošnjo obnovo niso nastajali večji zastoji, čeprav gre za enega prometno najbolj obremenjenih delov našega avtocestnega omrežja na območju stičišča vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter dolenjske avtoceste. Obenem je DARS s spremenljivo prometno signalizacijo pred razcepoma Zadobrova in Kozarje voznike obveščal o potovalnih časih po južni in severni obvoznici, kar jim je omogočilo lažjo izbiro poti.

Enako kot med lansko obnovo zahodne cevi so dela tudi letos potekala 24 ur na dan in vse dni v tednu. Dnevno je bilo na delovišču tudi do 70 delavcev, ki so med lansko in letošnjo obnovo opravili skupno več kot 140.000 delovnih ur.

DARS sanacijo predora izkoristil za nadgradnjo varnosti

Namesto dosedanjega betonskega bo po novem v predoru asfaltno vozišče. V voziščno konstrukcijo obeh predorskih cevi je bilo vgrajenih 4500 kubičnih metrov tamponskega drobljenca in več kot 12.000 ton asfalta v štirih plasteh skupne debeline 34 centimetrov. S posebnimi injekcijskimi masami so bile injektirane in zatesnjene razpoke v oboku in na portalih predorske cevi v skupni dolžini več kot 6000 metrov. Opleskanih je bilo več kot 10.500 kvadratnih metrov površin sten predora. Za odvajanje vode iz predora je bilo vgrajenih več kot 2600 kubičnih metrov drenažnega prodca in zgrajenih 1200 metrov zbirne drenažne kanalizacije, kar je rešilo problem prodiranja hribinske vode skozi talni obok, ki je v zadnjih dveh desetletjih skupaj s tovornim prometom povzročala poškodbe v predoru. Za potrebe električnega napajanja predora je bila dograjena tudi pogonska centrala na njegovi južni strani.

Skupna vrednost pogodbenih del v letih 2020 in 2021 znaša 8,56 milijona evrov brez DDV, v kar je všteta tudi lanska menjava razsvetljave v sosednjem pokritem vkopu Strmec.