Gospodarska vozila

Optifuel Lab 3 znižuje porabo goriva

Renault Trucks je predstavil rezultate Optifuel Lab 3. Renaultovo laboratorijsko vozilo za dolge razdalje je ustvarilo kar 12,5-odstotkov nižjo porabo goriva kot standardna tovorno vozilo. Rezultat je bil dosežen z izboljšanjem aerodinamike tako na vlečnem kot na priklopnem vozilu, z optimizacijo pogonskega sklopa in pnevmatik ter z vključevanjem voznikovega znanja, predvidevanja ter upravljanja z energijo.

Renault Trucks nadaljuje z raziskavami za izboljšanje energetske učinkovitosti svojih tovornjakov. Projekt FALCON, fleksibilni in aerodinamični tovornjak za nizko porabo, ki se je začel leta 2017, naj bi zmanjšal porabo za 13 odstotkov pri vlačilcih. Projekt so vodili Renault Trucks s konzorcijem partnerjev, med katerimi so Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo, BeNomad, Styl’Monde, Polyrim, Enogia, IFPEN, École Centrale de Lyon (LMFA) in IFSTTAR, ki je sedaj postal Université Gustave Eiffel. Projekt je javno financiran iz strani francoske banke za javne naložbe BPI France.

V sklopu tega projekta je bilo izdelano laboratorijsko vozilo Optifuel Lab 3. Po 18 mesecih razvoja, 6 mesecih preizkusov na progah in odprtih cestah in 15.500 prevoženih kilometrih je Renault Trucks lahko potrdil svoje predpostavke. Proizvajalec je izmeril 12,5 odstotno zmanjšanje porabe goriva v primerjavi s serijskim modelom Renault Trucks T, na katerega je priklopljen standardni polpriklopnik. To z drugimi besedami pomeni prihranek 3,75 litra goriva in 9,8 kg CO2 na 100km.

Preskusni cikel

Inženirji Renault Trucks so uporabili testni cikel na statistično reprezentativnem vzorcu za prevoz na dolge razdalje, in sicer 68 km na lokalnih medkrajevnih cestah in 136 km na avtocestah. Preizkusi z Optifuel Lab 3 so poleg simulacij, ki so omogočile analizo in korelacijo meritev, obsegali tudi zaprte testne proge. Vzporedno s tem so bili opravljeni preizkusi z referenčnim vozilom s podobnimi geometrijskimi in pogonskimi značilnostmi kot laboratorijsko vozilo (Renault Trucks T 480, skupaj s polpriklopnikom). Tehnologije, razvite v okviru projekta, so bile najprej ovrednotene neodvisno, nato pa kot celota. Pogonski sklopi na Optifuel Lab 3 in referenčnih serijskih vozilih so bili enaki zaradi zagotavljanja reprezentativnosti.

 

Metode merjenja

 

Vrednotenje aerodinamičnega prihranka

Prirast zračnega upora je bil ovrednoten z uporabo uradnega postopka regulacije CO2. Navor koles je bil izmerjen pri dveh stalnih hitrostih: nizki hitrosti (~15km/h) in veliki hitrosti (~90km/h) po preskusnem zaporedju, ki ga je določila Evropska komisija.

Ta postopek je bil uporabljen za oceno prispevka k aerodinamičnemu povečanju vlačilca in nato celotne kompozicija Optifuel Lab 3.

Povečanja zračnega upora so s pomočjo simulacij reprezentativnega cikla kupcev, ki je bil opredeljen v projektu, pretvorili v povečanje porabe goriva, predno so bili potrjeni s preskusi z odprtih cest.

Prihranek zaradi pnevmatik z nizkim kotalnim uporom

Izboljšave kotalnega upora pnevmatik, razvitih za Optifuel Lab 3, je izmeril Michelin v skladu s standardom ISO 28580. Pnevmatika se stisne pod obremenitvijo, ki ustreza 85 odstotkom indeksa obremenitve pnevmatike, na valju z enakovrednim premerom 2 m in v ohišju, kjer se temperatura vzdržuje na 25°C. Vlečna sila, ki jo ustvari pnevmatika, se izmeri pri hitrosti 80 km/h po treh urah ustaljenega termičnega režima.

Prihranki zaradi maziv z nizko viskoznostjo in sistema za rekuperacijo toplote Rankine

Maziva z nizko viskoznostjo za motor, menjalnik in osi, razvita pri proizvajalcu Total, zmanjšajo porabo goriva v pogonskem sklopu. Ustrezni prihranki so bili izmerjeni na preskusni napravi za motor in na preskusnih napravah za ostale komponente.

Hkrati je bilo potrjeno, da maziva nove generacije niso povzročila prezgodnje obrabe komponent, zlasti zaradi uporabe tankoplastne aktivacije (TLA). Nazadnje, kar zadeva sistem za rekuperacijo toplote Rankine, so prihranek porabe goriva ocenili na testni mizi v sodelovanju z Univerzo v Liègeu. Primerjali so dve različni arhitekturi (rekuperacija izpušnega in hladilnega kroga) in v okviru te preizkusne kampanje ocenili različne hladilne tekočine.

Prihranek zaradi  funkcije predvidevanja vožnje in funkcije za upravljanje z energijo

Funkcije napovedne podpore za vožnjo in upravljanja z energijo so bile ocenjene v realnih voznih razmerah. Nove optimizirane prilagodljive strategije tempomata z uporabo navigacijskih podatkov BeNomad, pametna strategija upravljanja alternatorja in novi aktuatorji hladilnega sistema so bili preizkušeni in primerjani s strategijami in aktuatorji, ki jih uporablja serijsko vozilo.

Projekt FALCON je potrdil učinkovitost tehnologij, uporabljenih za doseganje nižje porabe goriva. Podatki pridobljeni iz laboratorijskega vozila Renault Trucks, lahko ponudijo tehnične rešitve za vse prihodnje tovornjake, zlasti pri izpolnjevanje zahtev evropskih predpisov o emisijah CO2 za težka tovorna vozila. Čeprav Optifuel Lab 3 ni namenjen za prodajo in uporabno na cestah, pa bi lahko najučinkovitejše tehnologije vseeno vključili v proizvodnjo serijskih tovornjakov.