Gospodarska vozila

Prepoved prehitevanja za tovornjake tudi v Švici?

Cestni tovorni promet se skoraj izključno napaja s fosilnimi gorivi in tako škoduje podnebju. Švicarska iniciativa »Alpska pobuda« si je zadala cilj, da bo do leta 2035 ves tovorni promet v Švici nevtralen. Načrt je sestavljen iz treh faz.

Prva faza naj bi bila končana do leta 2025, vključuje pa dodatna sredstva za izgradnjo infrastrukture za polnjenje električnih vozil.

V tej fazi je predvidna tudi omejitev hitrosti tovornjakov na 70 km/h namesto sedanjih 80 km/h na avtocesti. Omejitev hitrosti naj bi veljala tudi za dostavna vozila na avtocesti namesto 120 km/h na 90 km/h. Predlaga se tudi uvedba popolne prepovedi prehitevanja tovornjakov na avtocestah.

S tem ukrepom bi lahko Švica prihranila več kot 100.000 ton CO2 na leto in zmanjšala emisije izpušnih plinov in škodljivih delcev za vsaj 10 %.

Predlogi iz druge faze, ki naj bi se izvajala v obdobju od 2025 do 2030, bi občinam, mestom in kantonom dali pravno podlago za vzpostavitev lastnih brezemisijskih območij.

tretji fazi je zagotovljena podnebna nevtralnost. Od leta 2035 se v Švici ne bodo smeli več prodajati novi tovornjaki z motorji na notranje zgorevanje. Običajni tovornjaki in dostavna vozila, ki bodo še vedno v uporabi, bodo lahko natočila le klimatsko nevtralna sintetična goriva.