Gospodarska vozila

Nove urne postavke za voznike v Avstriji

Z začetkom letošnjega leta so v Avstriji, po odredbi kolektivne pogodbe v sektorju prevoza pričele veljati nove najnižje cene dela.

Vsi prevozniki, ki opravljajo prevoz po Avstriji ali kabotažo, so dolžni od 1.1.2020 izplačati minimalne bruto plače vsakemu delavcu za vsako uro, ki jo je opravil na teritoriju Avstrije.

Vozniki tovornih vozil nad 3,5 t in največ 3 osmi
do 5 let delovne dobe 9,42 €
od 5 do 10 let delovne dobe 9,66 €
od 10 do 15 let delovne dobe 9,89 €
od 15 do 20 let delovne dobe 10,19 €
več kot 20 let delovne dobe 10,42 €
 
Vozniki tovornih vozil nad 3,5 t in več kot 3 osi
do 5 let delovne dobe 9,55 €
od 5 do 10 let delovne dobe 9,77 €
od 10 do 15 let delovne dobe 10,05 €
od 15 do 20 let delovne dobe 10,32 €
več kot 20 let delovne dobe 10,56 €
   Vozniki vlačilcev
do 5 let delovne dobe 9,66 €
od 5 do 10 let delovne dobe 9,89 €
od 10 do 15 let delovne dobe 10,19 €
od 15 do 20 let delovne dobe 10,42 €
Več kot 20 let delovne dobe 10,66 €
   Vozniki ADR
do 5 let delovne dobe 9,89 €
od 5 do 10 let delovne dobe 10,19 €
od 10 do 15 let delovne dobe 10,42 €
od 15 do 20 let delovne dobe 10,66 €
Več kot 20 let delovne dobe 10,90 €

Navedene zneske je potrebno vnesti v pogodbo o delu, katero mora imeti voznik ob morebitni kontroli s sabo.