Gospodarska vozila

Nov prodajno-servisni center gospodarskih vozil Mercedes-Benz

Skupina Emil Frey, ki je leto 2023 zaključila z izjemnimi dosežki, s katerimi je dodatno utrdila svoj položaj na trgu, tudi v prihodnje odločno zasleduje ambiciozne cilje. Med prvimi večjimi projekti, ki so jih v skupini Emil Frey napovedali za leto 2024, je investicija v novo dodatno lokacijo za prodajno–servisni center gospodarskih vozil Mercedes-Benz v Občini Log – Dragomer.

Ključne točke investicije v novo lokacijo:

  • Okrepitev prisotnosti na trgu: Emil Frey bo s to investicijo, ki jo bo upravljalo podjetje Autocommerce, okrepil prisotnost na trgu gospodarskih vozil, kar skupini omogoča povečanje konkurenčnosti in dolgoročno rast.
  • Zastopane znamke: V novem prodajno-servisnem centru Mercedes-Benz bodo zastopane znamke: Mercedes-Benz, Unimog Fuso in Setra. Na voljo bodo tako tovorna vozila kot tudi avtobusi.
  • Trajnost in inovacije: Investicija prinaša nove tehnologije in trajnostna gospodarska vozila z električnim in vodikovim pogonom.
  • Infrastruktura: Na voljo bo električna polnilnica za gospodarska vozila, v prihodnosti pa tudi polnilnica za vozila na vodik.
  • Nova delovna mesta: Investicija prinaša od 30 do 50 novih delovnih mest predvsem na tehničnem področju in pomeni priložnosti za zaposlitev lokalnega prebivalstva in razvoj.
  • Družbena odgovornost: Skupina Emil Frey bo zagotovila kadrovsko štipendijo za dijaka/injo tehniške smeri, ki bo izbran/a v sodelovanju z Občino Log – Dragomer.
  • Zaključek projekta, katerega vrednost ocenjujejo na okrog 15 milijonov evrov, je načrtovan za leto 2026.

Projekt so v skupini Emil Frey predstavili skupaj z Občino Log – Dragomer, ki bo s tem dobila nova delovna mesta in priložnosti za razvoj. Ob koncu novinarske konference so predstavniki skupine Emil Frey in župan Občine Log – Dragomer zasadili drevesa, ki simbolizirajo skupno zavezanost k družbeno odgovornemu sodelovanju. Z investicijo v novo lokacijo, ki jo bo upravljalo podjetje Autocommerce, generalni uvoznik gospodarskih vozil Daimler Truck AG, želijo okrepiti prisotnost na trgu gospodarskih vozil, povečati konkurenčnost podjetja in zagotoviti dolgoročno rast.

Kot je uvodoma poudaril Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, »Skupina Emil Frey ostaja zavezana svojim ambicioznim ciljem in nadaljuje z inovativnimi projekti, ki krepijo naš položaj na trgu. Odlični rezultati preteklega leta kažejo, da nam stranke zaupajo in od nas pričakujejo najboljšo in najsodobnejšo ponudbo. Tudi zato smo se odločili za investicijo v Občini Log – Dragomer, ker je to le eden od korakov, ki nas peljejo v prihodnost. Veseli smo, da smo v omenjeni občini našli kompetentnega sogovornika, ki z nami deli vrednote kot so zavezanost k trajnosti, usmerjenost v dolgoročni razvoj in družbeno odgovornost. To ne pomeni le odlične priložnosti za skupino Emil Frey, pač pa odpira številne nove perspektive tudi za lokalno okolje in tamkajšnje prebivalce.«

V nadaljevanju pa je Rasto Oderlap, direktor podjetja Autocommerce, izpostavil: »Dosledna usmerjenost k strankam je ključnega pomena za uspeh družbe Mercedes-Benz Trucks. Pri tem imata odločilno vlogo kakovostna prodajna in poprodajna organizacija. Skladno s tem je nadaljnji razvoj prodajno-servisne mreže z dodatno lokacijo v občini Log – Dragomer pomemben del naše strategije. Trenutno je v izvedbi tudi prenova servisne delavnice v Ljubljani na Baragovi ulici 12, posodobitev strojne delavnice in gradnja baterijske delavnice na isti lokaciji. Novi center gospodarskih vozil ne pomeni le pomembnega mejnika za Autocommerce, temveč za celotno skupino Emil Frey v Sloveniji. Posebej smo veseli integracije storitev na lokaciji Log – Dragomer. Prvič, to krepi našo prodajno servisno mrežo Mercedes-Benz v Sloveniji, ki bo s sedmini servisi največja servisna mreža za tovornjake in avtobuse v Sloveniji, in drugič, postavljamo tudi nove standarde pri vzdrževanju in popravilih vozil s tehnologijo baterij in gorivnih celic.«

Miran Stanovnik, župan občine Log – Dragomer pa je poudaril: »Izjemno ponosni smo, da občina Log – Dragomer z novimi investicijami in nastajajočim avtocestnim priključkom postaja vse bolj pomembna logistična točka v Sloveniji. Sodelovanje s Skupino Emil Frey v našo občino prinaša najsodobnejše tehnologije gospodarskih vozil in s tem številne priložnosti za lokalni razvoj. Zavedamo se, kako dragoceno je imeti v občini nove zaposlitvene priložnosti, še posebno za mlade, ki si želijo delati v tehniških poklicih. Vse našteto pa ne bi imelo smisla, če ne bi bil projekt zasnovan trajnostno in v skrbi za okolje, kar želimo simbolično poudariti z zasaditvijo dreves. Veseli nas, da smo v Skupini Emil Frey našli partnerja, ki ceni in podpira lokalno okolje, v katerem deluje.«

 

Investicija – naložba v prihodnost

Prvi del investicije zajema nakup zemljišč v gospodarski coni ob avtocesti Ljubljana – Koper v skupni površini 26.142 kv. metrov. Drugi del investicije vključuje izgradnjo novega prodajno-servisnega centra za gospodarska vozila Mercedes-Benz. Trenutno poteka izdelava in pridobivanje vse potrebne gradbeno tehnične dokumentacije, čemur bodo namenili celotno leto 2024. Gradnja centra za gospodarska vozila Mercedes-Benz se bo predvidoma začela v letu 2025, center pa bo vrata za svoje stranke odprl leta 2026. Skupna vrednost investicije se ocenjuje na okrog 15 milijonov evrov.

 

Tržne razmere

Investicija je odgovor na zahteve trga, saj je podjetje Autocommerce v letu 2023 zabeležilo rekordno prodajo gospodarskih vozil Mercedes-Benz, in sicer kar 594 prodanih tovornih vozil. Obenem beležijo nenehno rast slovenskega voznega parka registriranih gospodarskih vozil. V letu 2022 (za leto 2023 podatki še niso na voljo) je bilo v Sloveniji registriranih 11.964 tovornih vozil Mercedes-Benz ter 156 tovornih vozil FUSO. Skupaj predstavljajo 33-odstotni tržni delež, kar pomeni, da je skoraj vsako tretje registrirano tovorno vozilo na slovenskih cestah znamke Mercedes-Benz. Med avtobusi je bilo registriranih 826 avtobusov Mercedes-Benz in 216 avtobusov Setra, kar skupaj predstavlja 48-odstotni tržni delež. To pomeni, da je vsak drugi registrirani avtobus znamke Mercedes-Benz ali Setra.

V podjetju Autocommerce, ki je član skupine Emil Frey, na podlagi teh dosežkov in prihajajočih novih tehnologij ocenjujejo, da obstaja potreba po novi dodatni lokaciji, ki bo zagotavljala kakovostno servisiranje tovornih vozil in nudila dodatno podporo strankam v tem segmentu.Dobrih 26.000 kv. metrov veliko območje bo ponujalo prodajo in servis za tovorna vozila Mercedes-Benz in FUSO ter storitve za avtobuse Mercedes-Benz in Setra. Center bo deloval tudi kot baza za skladišče nadomestnih delov v regiji. Nudil bo okrog 150 parkirnih mest za tovornjake in avtobuse, za katere bo na voljo tudi pralnica.  V podjetju se veselijo novega centra, ki bo strankam zagotovil celostno transportno storitev na enem mestu in voznikom nudil prostor za kakovosten počitek. V novem prodajno–servisnem centru načrtujejo od 30 do 50 novih delovnih mest.

Nova lokacija bo pripravljena za vozila na baterije in gorivne celice

Novogradnja bo odlično pripravljena na prihodnost transporta: delovna mesta in prostori bodo zasnovani tudi za vzdrževanje in popravilo baterijsko-električnih modelov tovornih vozil in avtobusov, kot so Mercedes-Benz eActros in eEconic, FUSO eCanter in mestni avtobus Mercedes-Benz eCitaro. Poleg tega je predvideno posebno delovno mesto za delo na višini, najpogosteje na strehah vozil, kar je še posebej pomembno za električni mestni avtobus Mercedes-Benz eCitaro, ki ima baterije na strehi. V novonastajajočem centru za gospodarska vozila Mercedes-Benz so predvidena delovna mesta tudi za vzdrževanje in popravila vozil s pogonskimi vodikovimi tehnologijami. Delavnica bo imela opremljeno delovno mesto predvideno za popravilo vozil na plinski pogon. S tem bo center gospodarskih vozil Log – Dragomer postal prvi center za gospodarska vozila Mercedes-Benz v Sloveniji, ki bo izpolnjeval vse zahteve za popravilo in vzdrževanje dizelskih vozil, vozil s pogonom na vodik in elektriko na enem mestu.

Energijska učinkovitost in trajnost

Nov prodajno-servisni center za gospodarska vozila Mercedes-Benz je načrtovan kot sodoben in trajnosten objekt, ki upošteva družbene, okoljske in ekonomske vidike. Celoten objekt bo obsegal približno 2500 kvadratnih metrov. Od tega bo 2000 kvadratnih metrov namenjenih sodobni delavnici, ki bo imela 10 stez in do 20 delovnih postajaj. Preostalih 500 kvadratnih metrov bo namenjenih sprejemu strank, salonu in prostorom za zaposlene.

 

Moderna delavnica, sodobna delovna mesta

Nov center gospodarskih vozil bo zasnovan po najnovejših standardih, kjer bodo delovni procesi digitalizirani v največji možni meri. Delavnica bo opremljena s stezo za preizkus zavor tovornih vozil, prikolic in lahkih dostavnih vozil ter bo zasnovana na način, da bo omogočala kakovostno izvedbo storitev vzdrževanja, popravil, pregleda tehničnih lastnosti vozil in izvedbo ličarsko-karoserijskih popravil na tovornih vozilih in avtobusih. V sklopu servisa bo na voljo poseben prostor, namenjen voznikom in strankam, kjer bodo lahko kakovostno izkoristili svoj prosti čas med tem, ko bo vozilo na servisu.

Lokacija Log – Dragomer je idealna za nov center gospodarskih vozil

Lokacija Log – Dragomer je idealna za novo lokacijo, saj bodo urejene dobre povezave z avtocesto. Do izvoza za Vrhniko je le 7,2 kilometra, novonastajajoči avtocestni izvoz Log – Dragomer bo oddaljen le 3,8 kilometra. Enako velja za distribucijski promet v in iz središča Ljubljane. Bližina mestnega središča pomeni tudi kratke razdalje za uporabnike mestnih avtobusov in prihrani čas za prevoze na servis in nazaj.

 

Sodelovanje na temelju družbene odgovornosti

Skupina Emil Frey je nosilec certifikata za družbeno odgovornost. Pri svojem poslovanju se z odgovornostjo posveča skrbi za svoje zaposlene in se enako odgovorno z upoštevanjem širšega družbenega okolja loteva vseh svojih projektov. Tudi zato je v načrtovanje novega prodajno-servisnega centra vključila Občino Log – Dragomer, s katero bosta kot dobri poslovni partnerici skrbeli za vključevanje lokalnega okolja na vseh področjih, kjer bo to mogoče in smiselno. Investicija v novi center bo omogočila številne priložnosti za lokalni razvoj. Poleg zaposlitvenih možnosti za lokalno prebivalstvo bodo v lokalnem okolju spodbujali tudi zanimanje za tehniške poklice. V Skupini Emil Frey bodo zagotovili kadrovsko štipendijo za dijaka/injo tehniške smeri, ki jo bodo v sodelovanju z Občino Log – Dragomer podelili v začetku šolskega leta 2024/25. Na tak način bo Skupina Emil Frey podprla šolanje in zaposlovanje najmanj eni mladi osebi, obenem pa bo s kadrovskim štipendiranjem promovirala karierno pot in zaposlovanje na področju tehnike, gospodarskih vozil in transporta.