Gospodarska vozila

Bodo vozniki še morali razkladati blago

 

Zakon o prevozih v cestnem prometu je prestal poslansko sito. Po navedbah vlade gre za nujen zakon z vidika boljše ureditve tega sektorja. Z njo se med drugim v slovenski pravni red prenašajo zadnje spremembe predpisov EU na področju cestnih prevozov, ki urejajo dostop do poklica prevoznika, trga cestnih prevozov blaga in najema vozil. Ob tem pa v medkrajevni prevoz in železniški promet dodaja subvencionirane vozovnice tudi za spremljevalce invalidov. Študenti in dijaki pa bodo po novem do subvencioniranega prevoza upravičeni ne glede na oddaljenost od doma do mesta izobraževanja. Novela voznikom prepoveduje nakladanje ali razkladanje blaga.

Danes potrjene rešitve je poslancem v sredo predstavil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Kot je dejal, je osnovni namen novele zakona zagotoviti transparentnost izvajanja prevozov in zaščititi prevoznika kot šibkejšega.

Dopolnjujejo se določbe glede najema vozila brez voznika za področje cestnih prevozov. Prevozno podjetje bo lahko najeto vozilo uporabljalo najmanj dva zaporedna meseca v posameznem koledarskem letu, v svojem voznem parku bo lahko imelo v uporabi 25 odstotkov najetih vozil, vsa najeta vozila pa bo moralo v 30 dneh registrirati v Sloveniji.

Dopolnjujeta se tudi področji usposabljanja za preizkus znanja za pridobitev strokovne usposobljenosti upravljalca prevoza in voznikov. “Spremembo koncepta usposabljanja poklicnih voznikov uvajamo z namenom ureditve nepravilnosti, zaznanih na tem področju,” je dejal Rajh. Namesto enega bo lahko organizacijska, strokovna in tehnična opravila za komisijo za preizkus znanja opravljalo več izvajalcev, trajanje pooblastil izvajalcev usposabljanj pa bo omejeno na deset let.

Z namenom jasnejše opredelitve in lažjega opravljanja nadzora nad izvajanjem je vlada v novelo zakona vključila nekatere predloge s področja javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem prometu ter mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi se denimo prenaša na Inšpektorat RS za okolje in energijo.

V medkrajevnem linijskem prevozu in notranjem cestnem in železniškem prometu se dodaja subvencionirana vozovnica tudi za spremljevalce invalidov. Študenti in dijaki pa bodo po novem do subvencioniranega prevoza upravičeni ne glede na oddaljenost od doma do mesta izobraževanja.

Vozniku po novem prepovedano nakladanje in razkladanje blaga

Razen če ni z ustrezno pogodbo drugače opredeljeno, se z novelo vozniku prepoveduje opravljanje nalog nakladanja ali razkladanja blaga. Poleg tega bo moral biti v morebitni ločeni pogodbi strošek te storitve posebej opredeljen. “Odpravljamo del težav prevoznikov v cestnem prometu kot šibkejšega partnerja v pogodbenem razmerju,” je pojasnil Rajh.

“Če je voznikova naloga vožnja, torej dostava blaga, naj bo razkladanje naloga nekoga drugega, voznik, ki je blago pripeljal, pa naj bo za razkladanje dodatno plačan,” je dodal Predrag Baković (SD). Nataša Sukič (Levica) pa je dodala, da vozniki že vrsto let sami nakladajo in razkladajo blago praktično pri vseh trgovcih. To je bilo že sedaj plačano, vendar ne voznikom, pač pa ‘prevozniškim gazdam’, je dejala.

V primeru prekomernega čakanja, da se blago naloži oz. razloži z vozila, bo moral pošiljatelj oz. prejemnik blaga plačati prevozniku stojnino. Ta je določena v višini 100 evrov za vsako začeto nadaljnjo uro čakanja. Prevoznikom se bo ob tem omogočilo, da bodo pri določanju višine cen storitev upoštevali tudi vsakokratne cene energentov.

Z novelo zakona se ureja tudi pravna podlaga za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud cestnim prevoznikom. Ti naj bi s prejetimi sredstvi financirali naložbe in obratna sredstva za povečanje varnosti, gospodarnosti ter okolju prijaznejše prevoze potnikov in blaga v cestnem prometu.