Gospodarska vozila

DARS – Urjenje plužnih skupin

Za voznike plužnih vozil je pomembno, da obvladujejo vozilo, da ohranjajo vozne spretnosti in natančnost pri manevriranju z vozilom. Le tako bodo ceste kar se da prevozne in varne.  Naši sodelavci, ki skrbijo za redno vzdrževanje avtocest, so se danes pomerili v manevriranju plužnih vozil. Dokazali so, da so s spretnostjo in sodobno opremo kos vsem oviram ter pripravljeni na prihodnje izzive. Najboljših šest septembra odhaja na evropsko prvenstvo v Nemčijo. 

Za zagotavljanje pretočnosti avtocest in varnosti prometa v zimskih razmerah so potrebne tudi zelo specifične aktivnosti. Njihovo izvajanje zahteva posebno odgovornost in napor. Na ploščadi Avtocestne baze Vransko se je na progi z ovirami pomerilo 19 voznikov iz vseh devetih avtocestnih baz (Kozina, Postojna, Ljubljana, Hrušica, Novo mesto, Vransko, Slovenske Konjice, Maribor in Murska Sobota). Šest najboljših bo zastopalo barve družbe DARS in naše države na 2. evropskem tekmovanju v  manevriranju plužnih vozil, ki bo potekalo od 24. do 26. 9. 2024 v mestu Mendig v Porenju-Pfalškem v Nemčiji. Do zdaj so udeležbo potrdile ekipe zimskega vzdrževanja cest iz osmih držav.

Predsednik uprave družbe DARS mag. David Skornšek je pred začetkom tekmovanja nagovoril sodelavce, vzdrževalce avtocest in med drugim poudaril, da izvajanje nalog za zagotavljanje pretočnosti avtocest in varnosti prometa v zimskih razmerah zahteva posebne spretnosti posebnih ljudi. V zadnjem času je vreme čedalje bolj nepredvidljvo, kar po besedah predsednika uprave DARS od nas zahteva hitrejše in močnejše odzivanje. Temu smo kos s sodobno opremo in spretnimi šoferji. »Zahvala, da so naše ceste prevozne, gre predvsem vzdrževalcem in pa tudi preglednikom, cestninskim nadzornikom, nadzornikom prometa in seveda policiji«, je še poudaril Skornšek.

Gre sicer za eno od aktivnosti v sklopu priprav na zimsko cestno službo. Manevriranje plužnih vozil je namreč zelo zahtevno in težavno, od voznika pa v zimskih razmerah terja še posebne spretnosti. Pri ravnanju s plužnim vozilom je na prvem mestu varnost, tako voznika kot vseh drugih soudeležencev v prometu. Posebno pozornost je treba posvetiti temu, da se pri pluženju ne poškodujeta prometna signalizacija in oprema.

V obdobju med novembrom 2023 in aprilom 2024 smo v družbi DARS 91 dni izvajali preventivno posipanje, 12 dni plužili cestišča na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest ter izvedli eno zimsko akcijo na območju celotnega avtocestnega omrežja. Za namene posipanja cestišča smo porabili 11.130 ton soli (v zimi 2022–2023 21.900 ton) ter 121.045 litrov kalcijevega klorida (v zimi 2022–2023 309.000 litrov).

Največja zimska akcija v letošnji zimski sezoni je bila 19. januarja, ko je Slovenijo zajelo močno sneženje, ki je zahtevalo intenzivno ukrepanje ekip zimske službe DARS. Gre za eno najtežjih akcij, ki jih je DARS izpeljal do sedaj, predvsem zaradi velikega števila točk za izločanje tovornih vozil, pa tudi razsežnosti sneženja in intenzivnosti padavin. Porabljeni posipni materiali so vključevali 2600 ton soli, 15.500 litrov raztopine kalcijevega klorida.

Največ težav v prometu so povzročili vozniki tovornih vozil, ki so vozili brez ustrezne zimske opreme, niso imeli ustreznega znanja o upravljanju vozila v snežnih razmerah in niso spoštovali cestnoprometnih pravil. Policija je poročala kar o 157 kršitvah voznikov tovornih vozil, kot so neupoštevanje prometne signalizacije, vožnja po prehitevalnem pasu in samovoljno zapuščanje kolone izločenih vozil, kar je povzročalo blokade avtoceste, dolge zastoje in ujetost plužnih skupin DARS.

Sicer pa je akcija posipanja in pluženja potekala uspešno, zahvaljujoč dobremu sodelovanju s policijo in cestninskim nadzorom ter odzivnosti vseh sodelujočih služb in zaposlenih DARS, ki so se svojemu delu posvetili tudi preko običajnega delovnega časa. Kljub dobremu odzivu in delu ekip DARS je analiza akcije pokazala tudi nekaj izzivov.