Avtomobilizem

Vodič za voznike tovornjakov pri kontroli v Avstriji

Prometne kontrole so lahko včasih dolgočasne in dolgotrajne, kar ne vpliva le na voznike, temveč tudi na pošiljatelje oziroma prejemnike blaga, ki pričakujejo, da bo blago prispelo pravočasno. Po drugi strani pa je nadzor voznikov in vozil pomemben del policijskega dela. Zato je Dunajska gospodarska zbornica oblikovala brošuro – Vodnik za pogovor s policijo, ki vsebuje tudi kontrolni seznam dokumentov, ki morajo biti pripravljeni za rutinsko kontrolo. Podrobna priprava pred začetkom potovanja prispeva k temu, da so postanki zaradi kontrole čim krajši.

 

Nekaj pomembnih nasvetov:

 • Vso potrebno dokumentacijo imejte pripravljeno in sestavljeno ter na dosegu roke.
 • Bodite urejeni in poskrbite za urejenost kabine, to je še posebej pomembno, če policist vstopi zaradi pridobivanja podatkov iz kontrolnih naprav. Izogibajte se nalepkam s »problematičnimi« napisi (seksističnimi, rasističnimi in podobnimi), smetenju prostora z zastavami, napisi z imeni in drugimi predmeti, ki ovirajo vidnost;
 • Nobenega razloga ni za domnevo, da vi ali vozilo predstavljate kakršno koli nevarnost;
 • Tudi policija mora opraviti svoje delo – pa če vam ni všeč ali ne. Kljub temu si zasluži potrebno spoštovanje. Komunicirajte vljudno in vzdržujte očesni stik;
 • Ves čas predstavljate podobo svojega delodajalca. Zavedajte se, da se lahko vaša napaka slabo odrazi na celotni podobi podjetja in vaših sodelavcih;
 • Odklanjanje kontrole lahko povzroči veliko večje težave, pa tudi če ne upoštevate navodil policista. Ne dajajte lažnih izjav – to vas lahko drago stane.
 • Policisti ne želijo razpravljati ali se prepirati, zato ne začenjajte nepotrebnih razprav;
 • Ne kritizirajte policistov in jim ne govorite, naj delajo hitreje;
 • Vedno pokažite spoštovanje do policista in jih nikoli ne zmerjajte.

V brošuri je navedeno tudi, kako se mora vesti policist: 

 • Da se policisti pri kontroli držijo bontona in so prijazni do voznikov;
 • Jasno sporočiti, zakaj so ustavili voznika in kakšne so možne posledice;
 • Pojasniti vse posamezne postavke ob kontroli, če je potrebno;
 • Jasno navesti ustrezna pravna sredstva, če želi voznik ali prevoznik vložiti pritožbo;
 • Pišite čitljivo – lokacija, datum, ura;
 • Da je trajanje nadzora v skladu z »občutkom za mero in zdravo kmečko pamet«;
 • Opozoriti za manjše prekrške in ne takoj kaznovati– manjšim napakam se včasih ni mogoče izogniti.

 

V brošuri so tudi nekateri nasveti, ki se ne nanašajo na obnašanje med policijskim nadzorom, ampak na varnostne vidike splošnega pomena za vožnjo vozila, npr.:

 • Odstranite ovire za vidljivost iz kabine, predmeti, ki ovirajo vidljivost, vplivajo na varnost.
 • Odstranite vse odsevne predmete iz kabine.
 • Pustite mobilni telefon v držalu in vključite sistem za prostoročno telefoniranje.
 • Pred odhodom vklopite navigacijsko napravo, jo programirajte in varno pritrdite, ter šele nato speljite.

Celotno brošuro si lahko ogledate na spodnji povezavi:

WK-Wien_CharmingOffensive2023_Folder_v4_Einzelseiten