Avtomobilizem

Bosch se je povezal z Microsoftom za raziskovanje novih mejnikov z generativno UI

 

Gre za scenarij, ki ga noben voznik noče doživeti: žoga, ki se prikotali na cesto. Po možnosti bo žogi na cesto takoj sledil otrok, ki se ne ozira na promet. In čeprav človeški vozniki takšno situacijo lahko ocenijo s pomočjo kontekstualnega zavedanja, se trenutno aktivni sistemi za asistirano in samodejno vožnjo teh spretnosti še morajo naučiti. Bosch razvija možnosti uporabe generativne UI za nadaljnje izboljšanje funkcij samodejne vožnje. Kot del teh prizadevanj Bosch skupaj z Microsoftom raziskuje možnosti za sodelovanje in izkoriščanje sposobnosti generativne UI. Pričakuje se, da bo generativna UI vozilom omogočila boljše ocenjevanje situacij in posledično izbiro ustreznih reakcij, kar bi dodatno izboljšalo stopnjo varnosti vseh udeležencev v prometu. Bolj varnih cest si želi tudi 60 odstotkov vprašanih v letošnji raziskavi Bosch Tech Compass (tehnološki kompas), globalno reprezentativne raziskave družbe Bosch na temo tehnologije in UI.

 

Generativna UI za varnejši cestni promet

Podjetji od sodelovanja pričakujeta dvig sposobnosti samodejne vožnje in njenih funkcij na naslednjo raven. Želita si, da bi generativna UI pomagala izboljšati priročnost v vozilu in omogočila povečano stopnjo varnosti za vse udeležence v cestnem prometu. Za doseg tega cilja bosta neprecenljiva predvsem Boschevo celostno razumevanje vozil in za avtomobilsko industrijo specifično znanje na področju UI, kakor tudi dostop do podatkov senzorjev v vozilih, iz katerih se bo generativna UI lahko učila. Tudi najsodobnejša UI pri urjenju sistemov za samodejno vožnjo precej hitro doseže meje svoje zmogljivosti. Sodobni sistemi za pomoč voznikom lahko zaznajo ljudi, živali, predmete in vozila, vendar pa bi v bližnji prihodnosti generativna UI sistemu lahko pomagala oceniti tudi, ali se dana situacija lahko konča v morebitni nesreči. Generativna UI uporablja ogromne količine podatkov za urjenje sistemov za samodejno vožnjo, kar jim na podlagi teh podatkov omogoča sprejemanje boljših odločitev. Sistem bi lahko na primer sklepal, ali je predmet na cesti pred vozilom plastična vrečka ali poškodovan avtomobilski del. Ta informacija se nato lahko uporabi ali za neposredno komunikacijo z voznikom – recimo za prikaz opozorila – ali pa za izvedbo primernih vozniških manevrov, kot so zaviranje s hkratnim vklopom varnostnih utripalk.

Bosch in Microsoft sta že sodelovala pri razvoju univerzalne platforme programske opreme za preprosto povezavo vozil v oblaku, zdaj pa se veselita sodelovanja pri iskanju novih možnosti za uporabo najnovejše tehnologije UI za svoje stranke in celotno industrijo avtonomnih vozil.

Generativna UI kot spodbuda za inovativnost

To prikazuje novi Bosch Tech Compass (tehnološki kompas) za leto 2024: 64 odstotkov vprašanih meni, da je UI tista tehnologija, ki bo v prihodnosti igrala najpomembnejšo vlogo. Za primerjavo: leto poprej je na primer tako menilo le 41 odstotkov vprašanih. Od proizvodnje do vsakodnevnega pisarniškega dela – generativna UI se pri Boschu uporablja že na mnogih področjih. Poleg Microsofta podjetje sodeluje še s številnimi drugimi partnerji, kot so AWS, Google in Aleph Alpha. Enota družbe Bosch za tvegani kapital Bosch Ventures je lani investirala v podjetje Aleph Alpha, ki se ukvarja z UI. Bosch je pri svojem sodelovanju z zagonskim podjetjem napovedal tudi prizadevanja za iskanje novih možnosti uporabe za Boscheve sodelavce in stranke. »Bosch in Aleph Alpha se želita učiti drug od drugega, izmenjevati strokovno znanje in sodelovati pri iskanju medsektorskih možnosti uporabe,« je dejala Rueckert. To partnerstvo je zdaj obrodilo sadove v Severni Ameriki: v sodelovanju s podjetjem Aleph Alpha je Bosch lansiral sistem UI za prepoznavo govora v imenu izdelovalca premium avtomobilov. Storitev zajema klepetalnega bota, ki s pomočjo procesiranja naravnega govora lahko razume in odgovarja klicem ob okvarah na vozilih, pri čemer prepoznava dialekte, naglase in celo razpoloženja. Storitev klic sprejme neposredno, kar drastično zmanjša voznikov čakalni čas. Samodejno se bo lahko obdelalo in razrešilo do 40 odstotkov klicev; za zapletenejše primere pa bo klepetalni bot relevantne informacije posredoval agentu servisnega centra, ki bo zadevo takoj prevzel.

 

Od UI iskalnika do proizvodnje

Boschevi strokovnjaki za UI se trenutno posvečajo več kot 120 specifičnim aplikacijam, ki so jih za sodelavce in stranke podjetja omogočili ti novi modeli UI. Te aplikacije vključujejo generacijo kode programske opreme ali zmogljivih klepetalnih in govornih botov v podporo tehnikom ali za interakcijo s strankami. Ena od aplikacij je tudi AskBosch, interni iskalnik, podprt z UI, lansiran konec leta 2023. Omogoča hitrejši dostop do širšega spektra podatkovnih virov z naravnim govorom, na primer virov, razpršenih po intranetu. Storitev AskBosch lahko poleg eksterno dostopnih podatkov vključuje tudi interne podatkovne vire, s pomočjo katerih lahko Boschevi sodelavci raziskujejo podatke, specifične za podjetje. Generativna UI zagotavlja tudi povečano hitrost proizvodnje: v začetnih projektih v dveh Boschevih tovarnah v Nemčiji je generativna UI tvorila sintetične slike za razvoj in povečevanje obsega rešitev UI za optično pregledovanje in optimizacijo obstoječih modelov UI. Bosch pričakuje, da bo to zmanjšalo čas, potreben za načrtovanje, lansiranje in povečevanje obsega aplikacij UI s trenutnega časa 6–12 mesecev na le nekaj tednov. Po uspešnem pilotnem projektu bo ta storitev za generiranje sintetičnih podatkov na voljo na vseh Boschevih lokacijah.

Bosch Tech Compass (tehnološki kompas) 2024: zastavljanje tempa na področju uporabe UI

Ker se UI uporablja na vedno več področjih življenja, postaja strokovni razvoj vse pomembnejši: 58 odstotkov vprašanih pri raziskavi Bosch Tech Compass (tehnološki kompas) je o tem prepričanih. Takšno mnenje prevladuje predvsem v ZDA, kjer tako razmišlja 63 odstotkov vprašanih (Nemčija: 54 odstotkov, Kitajska: 52 odstotkov). Tudi na tem področju Bosch zastavlja tempo pri uporabi umetne inteligence in k temu spodbuja svoje zaposlene. V letu 2019 je podjetje Bosch lansiralo izobraževalni program, ki je kot začetni cilj imel izobraziti 30.000 zaposlenih o področju UI. Do zdaj je pri programu sodelovalo že približno 28.000 zaposlenih. Tako kot Boschev etični kodeks za UI, ki zastavlja etične smernice za delo z umetno inteligenco, je tudi ta program bil posodobljen z vsebino glede generativne UI.