"

Menjava DarsGo naprav

Uporabnike sistema DarsGo, to je elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku, ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone, obveščamo, da se približujemo obdobju, ko bo napravam DarsGo, izdanim v prvi polovici leta 2018, potekla življenjska doba in bodo odpoklicane ter zamenjane z novimi napravami.

Odpoklic bo izveden na način, da bodo naprave DarsGo, ki se približujejo poteku življenjske dobe, ob prevozu cestninskega portala začele oddajati zvočno opozorilo – dva piska. Prve naprave DarsGo, ki se približujejo poteku življenjske dobe, bomo odpoklicali in zamenjali v oktobru 2022. Ob opisanem zvočnem opozorilu napravo DarsGo zamenjate na najbližjem DarsGo servisu. Menjava naprave je brezplačna.

Naprav, ki med vožnjo pod cestninskimi portali oddajajo le en zvočni signal (pisk), ni treba zamenjati in jih lahko nemoteno uporabljate naprej. Za več informacij se obrnite na naš klicni center na telefonsko številko +386 1 518 8 350 ali na elektronski naslov info@darsgo.si.