Gospodarska vozilaTehnika

Uporaba in recikliranje baterije, ki varčuje z viri

MAN Truck & Bus vidi največji potencial podnebju prijaznih pogonov v baterijskih električnih pogonih. In čeprav se trg električnih mestnih avtobusov in v prihodnosti tudi tovornjakov v Evropi šele razvija, proizvajalec gospodarskih vozil s sedežem v Münchnu že pripravlja strategijo po uporabi svojih baterij. Cilj je v prvem koraku podaljšati življenjsko dobo baterij in, če to ni več mogoče, reciklirati surovine, ki jih vsebujejo.

Začela se je preobrazba industrije gospodarskih vozil na pogone brez emisij. Baterijski električni pogoni bodo ključna tehnologija prihodnosti. Vendar pa bo trajalo še nekaj let, preden bodo ta BEV (baterijska električna vozila) postala norma na cestah – in ne izjema. V sektorju tovornjakov MAN Truck & Bus trenutno pričakuje, da bodo leta 2030 imeli električni tovornjaki 60-odstotni delež v distribucijskih aplikacijah in 40-odstotni delež v prevozu na dolge razdalje. Elektrifikacija mestnih avtobusov pa se je začela že prej, pri čemer MAN pričakuje 50-odstotni delež prodaje na električni pogon do leta 2025. Te napovedi kažejo, da je industrija gospodarskih vozil šele na začetku elektrifikacije. Število baterij, ki se jim je iztekla življenjska doba v vozilih, bo tako doseglo industrijsko raven šele čez približno 10 do 15 let.

Vendar pa MAN že dela na razvoju strategije, kako bi lahko dragocene baterije uporabili na način, ki varčuje z viri, v sekundarnih aplikacijah. Analiza se začne s prvo življenjsko dobo baterije v vozilu: poudarek je na usposabljanju strank za vožnjo, polnjenje in uporabo vozil, tako da je obremenitev baterije čim manjša. To lahko znatno podaljša življenjsko dobo baterije. Če se deli baterije med uporabo poškodujejo, npr. posamezni moduli ne delujejo več, je kot prvi ukrep predvideno popravilo baterije. Baterijo lahko nato ponovno uporabite v vozilu.

Baterije, ki se po uporabi v vozilu vrnejo MAN-u, so intenzivno analizirane. V primeru, da baterijskih paketov ni več mogoče uporabljati, kot tako imenovane trakcijske baterije, se le-ti posredujejo sekundarnim aplikacijam. Trenutno obstajajo tri možnosti za to: druga uporaba v vozilu po tovarniškem popravilu (2. uporaba), druga življenjska doba baterije (2. življenjska doba), na primer kot vmesni pomnilnik solarnih ali vetrnih elektrarn, in končno, obnovitev baterijske surovine za nove baterije v smislu recikliranja.

MAN trenutno sodeluje z različnimi partnerji in Univerzo v Kasslu na dejanskih projektih, da bi ocenil, ali so rabljeni akumulatorji za tovornjake primerni za stacionarne sisteme za shranjevanje. V ta namen se proizvajalcu skladiščnih sistemov preda okoli 120 akumulatorskih paketov tovornih vozil z energijsko vsebnostjo 18,6 kWh na paket. Baterijski paketi izvirajo iz prvega terenskega preizkusa z baterijsko-električnimi distribucijskimi MAN tovornjaki, ki se je začel v Avstriji leta 2018 in je trajal tri leta. Takratni projektni partner je bil Svet za trajnostno logistiko (CNL).

V trenutnem projektu je poudarek na sistemih za shranjevanje energije za industrijska podjetja. Tukaj bodo ocenjene tehnične in poslovne zahteve za sisteme za shranjevanje druge življenjske dobe. Cilj je pridobiti ugotovitve na področju varnosti, delovanja baterije in preostalih ciklov polnjenja baterije. Poleg tega je načrtovana opredelitev morebitnega pilotnega projekta za sistem za shranjevanje 2. življenjske dobe, ki temelji na MAN-ovih baterijah iz prvega popolnoma električnega mestnega avtobusa Lion’s City E.

Recikliranje pride v poštev po 2. življenjski dobi baterij ali v primeru, da baterije po uporabi vozila ali nesreči niso več primerne za shranjevanje. MAN-ov cilj je doseči zaprt cikel za surovine za baterije – od zibelke do zibelke. Cilj je uporabiti surovine, ki jih pridobijo partnerji za recikliranje, kot so nikelj, mangan, kobalt ali litij, v novi proizvodnji baterij. Trenutno je stopnja recikliranja več kot 70 % glede na težo baterije.

Pri recikliranju ima MAN raje mehanski postopek, ki mu sledi hidrometalurška obdelava. Dragocene surovine se pridobijo iz baterije z mehanskim in hidrometalurškim postopkom. MAN je del reciklažne mreže skupine Volkswagen s partnerji za recikliranje po vsej Evropi.