Gospodarska vozila

Koliko gospodarskih vozil se proda v EU

Rast prodaje so lani zabeležili pri vseh kategorijah gospodarskih vozil (kombiji, tovornjaki in avtobusi). To kažejo zadnji podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) o novih registracijah v Evropski uniji. Prodaja novih dostavnih vozil v EU se je povečala za 14,6 %, tovornih vozil za 16,3 %, medtem ko so avtobusi zabeležili rast kar 19,4 %.

Skupaj je bilo registriranih 346.986 novih tovornjakov, medtem ko so se registracije novih avtobusov v EU v primerjavi z letom 2022 povečale za neverjetnih 19,4 % na skupno 32.593 enot.

Lahki dostavniki

Prodaja novih lahkih dostavnih vozil v Evropski uniji se je lani povečala za 14,6 %, na skoraj 1,5 milijona enot. Največ se jih je prodalo v Franciji in sicer 380 tisoč, sledi Nemčija z 260 tisoč enotami, med tem ko je Italija z 200 tisoč enotami zabeležila največjo rast prodaje v primerjavi z letom poprej in to za kar 22 %.

V letu 2023 je kot pogonsko gorivo še naprej prevladoval dizel z 1,2 milijona registriranih enot, kar predstavlja 10,4-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022. Vendar se je njegov tržni delež zmanjšal s 85,7 % v letu 2022 na 82,6 %.

Hkrati postajajo vse pomembnejši kombiji na električni pogon, ki prispevajo k postopnemu spreminjanju tržne dinamike. Prodaja električnih dostavnih vozil je leta 2023 narasla za 56,8 % s tržnim deležem 7,4 % v primerjavi s 5,4 % leta 2022. Ta premik spodbuja znatna rast na ključnih trgih, vključno z Nizozemsko (+ 110,4 %), Španijo (+100,3 % ) in Francija (+76,7 %).

Tovornjaki

Od 346.986 novih tovornjakov je bil skoraj vsak tretji registriran v Nemčiji, kjer je bilo prodanih 94.820 tovornjakov, kar predstavlja rast za 24,4 %. S 45 tisoč enotami je na drugem mestu Francija, na tretjem s 35 tisoč enotami pa Poljska.

Leta 2023 je dizel še naprej prevladoval kot pogon za tovornjake, saj je predstavljal 95,7 % novih registracij tovornjakov. Se pa je v EU registriralo že 5300 električnih tovornjakov, kar predstavlja 235 % ras trga glede na leto poprej. Nizozemska (+889,7 %) in Nemčija (+169,8 %) sta se izkazali kot glavna protagonista te rasti, saj sta skupaj prispevali več kot 60 % vse prodaje električnih tovornjakov v EU. Električni tovornjaki zdaj predstavljajo 1,5 % trga, kar je znatno izboljšanje glede na 0,8 % prejšnje leto.

Avtobusi

Registracije novih avtobusov v EU so se glede na leto 2022 povečale za kar 19,4 %, na skupno 32.593 enot. Če pogledamo po trgih sta na prvih dveh mestih zopet Francija (3366) in Nemčija (3158), blizu pa je tudi Italija (3140). V letu za nami je bilo registriranih že 5166 električnih avtobusov, kar predstavlja 40 % povečanje glede na leto poprej, električni avtobusi pa sedaj zavzemajo že 16 % celotnega evropskega trga. Kljub vse večji priljubljenosti avtobusov na alternativni pogon dizel ohranja še naprej največji delež z 62,3 %, čeprav se je glede na 2022 delež zniža za 5 %.