Gospodarska vozila

Iveco in Shell krepita partnerstvo za razogljičenje cestnega prometa

Skupina Iveco je ponovno potrdila svojo zavezanost spodbujanju prehoda na mobilnost brez emisij v skladu z memorandumom o soglasju, podpisanim v začetku letošnjega leta z družbo Shell International Petroleum Company Limited. V skladu s tem memorandumom obe podjetji sodelujeta pri skupnem razvoju čistega ogljika in visoko učinkovitih energetskih rešitev.

Gerrit Marx, izvršni direktor skupine Iveco, in Giorgio Delpiano, višji podpredsednik poslovne mobilnosti pri Shellu, sta se srečala v Torinu (Italija), da bi potrdila podpis sporazuma, in ponovno potrdila zavezanost obeh podjetij temu sodelovanju. To zahteva izmenjavo idej in poslovnih priložnosti na strateških področjih razogljičenja sektorja cestnega prometa, pri čemer se izkoriščajo skupne prednosti in vrednote.

Skupina Iveco igra ključno vlogo pri zagotavljanju vozil in pripadajočih storitev, medtem ko Shell gradi infrastrukturo, ki uporabnikom pomaga spremeniti njihove navade glede mobilnosti in omogočiti, da njihove naloge zahtevajo nizko- ali nično-ogljično energijo.

Z evropskimi in svetovnimi flotami, ki si prizadevajo za ambiciozne cilje razogljičenja, in strogim regulativnim okvirom, ki bo uveden v naslednjem desetletju, se podjetji zavedata kritične potrebe po hitrem prehodu na mobilnost z nižjimi emisijami, pri čemer gradita na močnih partnerstvih in skupnih zavezah.