Avtomobilizem

Z novim letom Avstrijci dražijo avtoceste

Avstrijska vlada je že napovedala, da za prihodnje leto pripravlja uvedbo enodnevne vinjete za uporabo njihovih avtocest, cena pa naj bi znašala 8,60 evra. Še vedno bodo na voljo desetdnevne, dvomesečne in letne vinjete. Desetdnevna vinjeta se bo nekoliko podražila, cena letne vinjete pa bo ostala nespremenjena. Spremembe mora potrditi avstrijski parlament.

Avstrijska vlada je namreč pripravila novelo zakona o cestninah, s katero zakon prilagaja spremembam direktive EU o infrastrukturnih stroških, je poročala APA. Če ali bolje rečeno ko bo avstrijski parlament sprejel zakon bo cenovna lestvica razdeljena takole: dvomesečna vinjeta bo stala 30 odstotkov cene letne vinjete, desetdnevna 12 odstotkov, enodnevna pa devet odstotkov. Cena letne vinjete za enosledna motorna vozila bo za leto 2024 znašala 38,50 evra, kar je 40 odstotkov cene letne vinjete za osebna vozila. Cena letne vinjete za avtomobile bo ostala nespremenjena in stane 96,40 evra. Desetdnevna vinjeta se bo prihodnje leto podražila z 9,90 na 11,50 evra, dvomesečne vinjete pa se bo zaradi nove zakonsko določene lestvice znižala z 29 na 28,90 evra.

Višje cene tudi za tovorna vozila

Cestnine za tovorna vozila se prihodnje leto ne bodo usklajevale z inflacijo, bodo pa vanje vračunani stroški izpustov ogljikovega dioksida iz tovornih vozil. Leta 2024 se bodo cestnine za tovorna vozila za večino vozil zvišala za 7,4 odstotka. Od leta 2025 se bodo znova usklajevale z inflacijo.

Brez upoštevanja prilagoditev inflacije bi se zaradi vračunanih stroškov izpustov cestnine za tovorna vozila leta 2025 povečale za okoli 5,5 odstotka, leta 2026 pa za približno 5,2 odstotka.