AvtomobilizemTehnika

Najbolj ekološki je plin

Največji avtomobilistični klub Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC) v Evropi že vrsto let izvaja Ecotest avtomobilov. V letu 2019 so se med najbolj čista ponovno uvrstila vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG). Sledijo električna in hibridna vozila. V zadnjem času proizvajalci avtomobilov trdijo, da so njihova vozila okolju prijazna. Obstajajo pa velike razlike pri CO2 izpustih in pri onesnaževalih. Ecotest je pet zvezdic dodelil le 6 vozilom med 122 testiranimi vozili. Veliki športni terenci in športni modeli so se odrezali najslabše.

Prijaznost do okolja postaja tako pri izdelavi kot pri nakupu avtomobila vse pomembnejši dejavnik. Varčen avto v prihodnje ne bo samo vozil ceneje, ampak bo tudi povzročal manj vpliva na okolje v obliki podnebno škodljivega CO2 in drugih onesnaževal, ki slabšajo kakovost zraka. Po ADAC testu vsa vozila onesnažujejo, kljub temu, da so nekatera bistveno bolj prijazna do okolja, vendar tudi ta test ne upošteva emisij in vpliva na okolje, ki nastane pri proizvodnji in razgradnji vozil.

Tudi električna vozila onesnažujejo okolje

Pri ADAC ekotestu so vsa vozila testirana na lastnem testnem poligonu, zato lahko rezultate celo leto do 100 odstotkov primerjamo med sabo, ker so okvirni pogoji za vsa vozila popolnoma enaki. Na testnem poligonu se merijo CO2 izpusti, ogljikov monoksid (CO), dušikov oksid (NOx), ogljikovodik (HC) ter masa in količina trdnih delcev pod realnimi pogoji na cesti. Za te vrednosti so dodeljene točke, ki so pretvorjene v sistem podeljevanja zvezdic. Tako vozilo s petimi zvezdicami vozi najbolj čisto, vozilo z eno ali dvema zvezdicama pa je onesnaževalec.

Tudi električnih vozil ADAC test ne obravnava kot »vozila z nič emisijami«, ampak jim dodeljuje tiste izpušne pline, ki nastanejo v elektrarnah pri proizvodnji elektrike. Za Nemčijo znaša vrednost 548 g CO2/kWh, za Slovenijo pa je v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije navedena vrednost 490 g CO2/kWh. Zaradi boljše primerjave ADAC test pri vozilih na notranje izgorevanje prišteje tudi tiste CO2 izpuste, ki dodatno k vrednosti na izpuhu nastanejo pri proizvodnji goriva (»well-to-whell«).

Najčistejša vozila so na alternativne pogone

Med deset najboljših je aktualni ADAC ekotest uvrstil šest vozil s petimi zvezdicami. Na prvem mestu sta dve vozili na CNG-pogon, VW Polo TGI in VW Golf TGI. Nna drugem mestu električni BMW i3 s kapaciteto akumulatorja 42,2 kWh. Sledi mu Seat Arona TGI tudi na CNG-pogon. Na desetem mestu je še eno CNG-vozilo, VW Caddy TGI.