Tehnika

Družba Petrol pridobila certifikat Evropska blagovna znamka kakovosti (EQTM) za najnovejšo družino goriv Q Max

Družba Petrol je dne 1.6.2022 kot ena izmed prvih energetskih družb v Evropi prejela evropski certifikat kakovosti EQTM, ki ga podeljuje Evropska organizacija za kakovost (EOQ), in sicer za družino goriv Q Max. Goriva Q Max odlikujejo visoka kakovost, tehnološka dovršenost in zanesljivost v vseh pogojih rabe, zaradi nižjih emisij pa so tudi okolju prijaznejša. Pridobljeni certifikat je potrditev kontinuiranih prizadevanj skupine Petrol za razvoj sodobnejših goriv z manj emisijami. Družba Petrol, kot vodilna energetska družba v Sloveniji, si že danes prizadeva kupcem nuditi najširšo paleto goriv in energentov ter s tem možnost izbire, ne glede na to, katere tehnologije in rešitve bodo prevladale v prihodnosti. 

V družbi Petrol so že pred časom aktivno vstopili v procese globalne transformacije, ki jo narekujejo vse bolj zaostrene okoljske zahteve in s tem tudi potrebe po trajnostno bolj sprejemljivih energetskih rešitvah. Promet je ena od panog z najvišjo rastjo, zato je prav iskanje in uvajanje novih rešitev na področju rabe goriv med večjimi in pomembnejšimi izzivi, usmerjenimi v zniževanje vplivov na okolje. Novi razvojni trendi na področju goriv so danes usmerjeni predvsem v rabo obnovljivih in trajnostno bolj sprejemljivih virov, ob zadovoljevanju vseh zahtev, ki jih narekujejo nove motorne tehnologije.

Klasična naftna goriva, kot jih poznamo danes, se vse bolj nadomeščajo oziroma dopolnjujejo z novimi oblikami okolju prijaznejših energentov, ki so v celoti ali delno proizvedeni iz obnovljivih virov in spadajo med t.i. alternativna goriva. Daleč najbolj razširjena in preskušana je raba biogoriv (biodizel, bioplin) in elektrike, med te pa štejemo tudi goriva, ki so sicer še vedno fosilnega izvora, a so s stališča vplivov na okolje prijaznejša od konvencionalnih naftnih goriv (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin). Prav v prehodnem obdobju, v katerem se nahajamo, so zelo pomembne tudi rešitve, s katerimi vplive na okolje zmanjšujemo pri še vedno najbolj razširjenih naftnih gorivih. Tudi to je bil eden od pomembnih elementov, ki je vplival na odločitev za podelitev certifikata EQTM za družino goriv Q Max.

Skladno z zavezo, ki so jo zapisali v strategiji do leta 2025, v družbi Petrol stremijo k temu, da  kupcem nudijo goriva najvišje kakovosti, tako v tehnološkem smislu kot tudi z upoštevanjem najostrejših okoljskih standardov. Družba Petrol se je že pred več kot desetletjem povezala z enim od svetovno najbolj priznanih proizvajalcev aditivov za goriva – Afton Chemical iz Velike Britanije. Skupaj so zasnovali sodobna goriva za dizelske in bencinske motorje, ki jih družba Petrol trži pod blagovno znamko Q Max. Ta goriva so se skozi leta redno nadgrajevala in prilagajala novih rešitvam na področju goriv, kot tudi novim zahtevam proizvajalcev motorjev. V sorazmerno kratkem času je tako Petrol uspel zgraditi visokokakovostno in prepoznavno blagovno znamko, ki jo je mogoče uvrstiti ob bok proizvodom najprestižnejših ponudnikov goriv na evropskem trgu.

Goriva Q Max vključujejo najsodobnejše rešitve s področja aditiviranja goriv, s katerimi vplivamo na pomembno znižanje emisij škodljivih snovi v okolje tudi pri rabi konvencionalnih naftnih goriv. Z njihovo rabo znižujemo porabo goriva kar posredno vpliva na povečanje energetske učinkovitosti motorja. Sodobni paket aditivov skrbi tudi za visoko zanesljivost delovanja in podaljšanje življenjske dobe motorja. Najnovejši proizvod iz družine Q Max – dizelsko gorivo Q Max iQ Diesel, poleg tega vključuje najsodobnejše komponente bio izvora, s čimer se emisije toplogrednih plinov (TPG) še pomembno zmanjšajo v primerjavi s konvencionalnim dizlom. Goriva Q Max so pod stalnim strokovnim nadzorom kar jim zagotavlja permanentno in enako kakovost ne glede na trg, kjer so kupcem na razpolago.

Postopek pridobitve EQTM

»Prejem certifikata EQTM je pomembno priznanje tudi za Petrol kot družbo, saj se preverja izpolnjevanje zahtev za doseganje kakovosti izdelka in zahtev po uspešnem poslovanju podjetja. Družba Petrol, kot vodilna energetska družba v Sloveniji, si že danes prizadeva kupcem nuditi najširšo paleto goriv in energentov ter s tem možnost izbire, ne glede na to, katere tehnologije in rešitve bodo prevladale v prihodnosti,« je ob prejemu certifikata povedal Jože Smolič, član uprave Petrola.

Da izdelek lahko prejme certifikat, mora biti na trgu vsaj tri leta, njegove kakovostne karakteristike se morajo stalno izboljševati v skladu s pričakovanji kupcev, vrednost izdelka mora imeti najmanj 60% evropskega porekla, prihodki od izdelka pa morajo biti ustvarjeni z najmanj tremi različnimi kupci. Poleg tega mora biti izdelek razvit s strani podjetja, zadovoljstvo strank pa se mora stalno spremljati in izkazovati visoko vrednost (najmanj 90 % zadovoljnih strank). Posebne zahteve veljajo tudi za podjetje: to mora biti registrirano v Evropi, izkazovati mora pozitiven poslovni rezultat (EBITDA), imeti poravnane finančne obveznosti in rešene eventualne pravne spore. Poleg tega mora biti izdelek proizveden skladno z nacionalno in mednarodno zakonodajo ter standardi. Podjetje mora implementirati sistem vodenja kakovosti (Quality management system), kar dokazuje z veljavnim ISO 9001 ali drugim podobnim svetovno priznanim certifikatom kakovosti.

EQTM certifikat (European Quality Trademark)
EQTM certifikat podeljuje Evropska organizacija za kakovost (EOQ). Certifikat lahko prejmejo le proizvodi, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve.

EOQ (European Organization for Quality)
EOQ je Evropska organizacija za kakovost s sedežem Bruslju. Gre za eno najstarejših ter visoko cenjenih in spoštovanih organizacij za kakovost v Evropi. Postopek pridobivanja priznanja vodi in nadzoruje strokovni odbor EQTM, ki zagotavlja, da EQTM certifikat prejmejo le izdelki, ki izpolnjujejo vse postavljene zahteve.