Gospodarska vozila

Ročni vnos države

Od srede 2. 2. 22 bo v mednarodnem tovornem in potniškem prometu začela veljati nova določba, po kateri morajo vsi vozniki beležiti čas prečkanja državnih meja.

 

 

Na analognem lističu mora odslej biti ob zabeleženem kraj vlaganja in odstranitve lističa v tahografu, tudi mednarodni simbol države, kjer se dnevna izmena začne (npr. če voznik začne svojo izmeno v Kranju, na listič zapiše oznako države SLO). Ko bo prešel Slovensko Avstrijsko mejo, mora na prvem počivališči na listič vpisat uro prehoda in oznako države A. Tudi ob koncu izmene je potrebno na listič zapisat simbol države, npr. (D).

Na obstoječih digitalnih/pametnih tahografih mora voznik vsak prehod državne meje ročno vnesti na svojo kartico. To se naredi tako, da mora voznik po prečkanju meje med Slovenijo in Avstrijo, na prvem počivališču ali neposredno na meji ustaviti in vnesti simbol te države z menija tahografa: vnos – voznik 1 – država. Torej A kot Avstrija. Pri izstopu iz Avstrije v Nemčijo velja enak postopek: vnos voznik 1 – država – Nemčija torej oznaka D. Seveda, če imate v vozilu pametni tahograf druge generacije, to ni potrebno, saj bo tahograf to izvedel samodejno.