Gospodarska vozila

Manj prometa na nemških mejah

Statistika zveznega urada za logistiko in mobilnost (BALM, prej BAG) je oktobra zabeležila manjši promet vozil čez nemške mejne prehode. Podatki kažejo tudi večji delež tujih tovornjakov na nemških cestah, ki so zavezane cestnini. Oktobra je bilo na cestah v Nemčiji 495.000 tovornjakov s tujimi registracijami, kar je približno 11.600 več kot septembra.

BALM je tokrat razširil vsebino mesečnega »Poročila o cestninjenju« in objavlja dodatne informacije o čezmejnem prometu. Podatki za oktober kažejo zmanjšanje čezmejnih potovanj za 0,4 odstotka v primerjavi s prejšnjim mesecem.

Med Nemčijo in Francijo so v primerjavi s septembrom zabeležili 1,1 odstotka manj prevozov. Na mejnih prehodih med Poljsko in Nemčijo je bilo kar 2,7 odstotka manj vstopov in izstopov. Nasprotno pa je bilo prehodov meje iz Nemčije v Švico in obratno za 2,9 odstotka več.

Hkrati je BALM v oktobru zabeležil zmanjšanje prevoženih kilometrov tovornjakov, registriranih v Nemčiji, in sicer za 0,4 % glede na prejšnji mesec. Oktobra je bilo na nemških avtocestah in zveznih avtocestah za 1,1 % več tovornjakov (skupaj 1,04 milijona vozil) kot septembra. Od tega je bilo 545.000 vozil (minus 0,1 %) registriranih v Nemčiji, 495.000 tovornjakov (plus 2,4 %) pa v tujini.