Gospodarska vozila

70 evrov za vsako gumo

Prevozniški segment gospodarstva je eden najpomembnejših v deželi na sončni strani Alp. Tako ali drugače predstavlja kruh številnim družinam v Sloveniji. Prevozništvo danes bije mnogo bitk, po eni strani popoln razcvet, spet po drugi šofersko problematiko in nenazadnje boj z Evropo, ki si želi čistega transporta in trajnostne mobilnosti. Eko sklad je v lanskem letu stopil korak naprej s spodbudo nepovratnih sredstev pri nakupu pnevmatik višjega energijskega razreda.

Eko sklad je 22. novembra 2019 objavil javni poziv za subvencijo nepovratnih sredstev pri nakupu pnevmatik višjega energijskega razreda za tovorna vozila in avtobuse. Temu so namenili 1.100.000,00 EUR sredstev, pobuda pa bo veljala do preklica oziroma porabe sredstev. S tovrstnim ukrepom želijo pri Eko skladu prispevati k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, hkrati pa prispevati k večji varnosti in gospodarnosti tovornih vozil. Ker je od poziva minilo že nekaj mesecev, smo preverili, kakšno je zanimanje pri slovenskih prevoznikih za tovrstno subvencijo, saj vemo, da pnevmatike predstavljajo ključen faktor tako v prometni varnosti kot tudi na področju finančnega bremena prevoznikov.

 

Za kakšno subvencijo gre?

Morda velja v samem začetku obnoviti, za kakšno subvencijo pravzaprav gre, zato objavljamo izvleček iz javnega poziva Eko sklada.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik razreda A in razreda B kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Ur. l. št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike)), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet kategorij N2, vendar le za vozila, katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 t (kot je opredeljeno v Odredbi o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 75/11)), kategorij N3, kategorij M3, kategorij O3, kategorij O4.

 

70 evrov na pnevmatiko

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 70 evrov za posamezno pnevmatiko, ki je kupljena in nameščena od vključno 1. oktober 2020 dalje do porabe sredstev. Omejeno bo tudi število pnevmatik, ki se lahko namestijo na posamezno tovorno vozilo in avtobuse. Tovrstna akcija je, kot kaže, obrodila sadove, saj je zanimanje za nepovratna sredstva pri nakupu pnevmatik višjega energijskega razreda dobro. Najbolj zavzetni so primorski, dolenjski in štajerski prevozniki. Zanimanje pa se kaže neodvisno od velikosti prevozniškega podjetja.

Kako do nepovratnih sredstev?

Izpolniti in podpisati je treba Vlogo 83SUB-PN20, ki jo dobite na spletni strani Eko sklada, priložiti je treba kopije prometnih dovoljenj, dokazilo o plačani ekološki taksi, račune za nakup pnevmatik ter dokazila o montažah le-teh, pnevmatike morajo biti kupljene in montirane od vključno 1. 10. 2020 dalje do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.