Gospodarska vozila

DARS z novimi Dailyi

Za opravljanje rednih vzdrževalnih del in za prevoz posadke ter pregledovanje cestišč, je DARS nabavil osem novih Ivecovih Dailyev. Vsi so pobarvani v DARS oranžno barvo, nadgrajeni s svetlečimi opozorilnimi tablami ter prekucniki.  

DARSu bodo v pomoč pri strojnem in ročnem čiščenju vozišč, jarkov, jaškov, propustov, vzdolžnega odvodnjavanja, pri čiščenju prometnih znakov in smernikov. Z njimi bodo čistili tudi obcestni prostor in odvažali smeti s parkirišč. Ob tem skrbijo tudi za vzdrževanje vegetacije. Strojno in ročno kosijo travo, obsekujejo in obrezujejo rastlinje ter poskrbijo za ozelenitev s travo, grmičevjem in drugim rastlinjem.