DPDgroup in Skupina Renault postavljata temelje prihodnosti urbane dostave

Z uvedbo novih dostav do vrat v urbanih mestnih središčih ob uporabi avtonomnega vozila Renault EZ-PRO, postavlja DPDgroup nove smernice na področju paketne dostave.

Dostava do vrat v prihodnjih 10-ih letih

Trg z dostavo do vrat se nenehno povečuje in pričakuje se, da bo še naprej skokovito rasel. Velik porast je opazen tudi na področju spletnega nakupovanja. Leta 2017 je bilo kar 57 %  evropskega prebivalstva identificiranega kot spletnih nakupovalcev. Med slednjimi je veliko t. i. strastnih nakupovalcev, ki opravijo povprečno 45 spletnih nakupov na leto (približno enega na teden), medtem ko v Združenem kraljestvu letno opravijo kar 82 spletnih nakupov.

Nakupovalci, ki iščejo blago, ki ga v njihovi državi ni na voljo ali pa enostavno iščejo boljše ponudbe, se v več kot 50 % odločijo za nakup s tuje spletne strani; zlasti iz Združenega kraljestva in vse več iz Kitajske.

Posledično se bo do leta 2025 skupni obseg paketov, dostavljen posameznikom v Evropi, podvojil. Tako bo dostavljenih skoraj 15 milijard paketov letno, največ v urbanih mestih. Obenem pa se mesta vse bolj zavzemajo, da drastično zmanjšajo prometne zastoje in onesnaževanje urbanih središč.

Prav zaradi tega je za podjetja, kot je DPDgroup, velik izziv, kako prispevati k bolj trajnostno uravnovešenim oziroma t. i. inteligentnim mestom. Vsled temu gre nenehno uvajanje inovacij za boljše in pametnejše dostave strankam, nenehno optimiziranje procesov dostave v mestnih središčih in razvoj vse bolj prilagodljivih vozil za dostavo v mestih.

DPDgroup je ponosna, da je pri tovrstnem inovativnem projektu sodelovala s Skupino Renault. Vse z namenom olajšanja vsakodnevnega dela voznikov ter izpolnjevanja pričakovanj državljanov in javnih organov glede kontinuirane vzpostavitve pametnih, okolju prijaznih mest.

DPDgroup postavlja nove smernice dostave paketov do vrat z avtonomnim vozilom

Avtonomna vozila lahko postanejo moteča tehnologija za prometno industrijo in imajo velik vpliv na osnove poslovanja – na ljudi, omrežja in infrastrukturo.

Avtonomno vozilo Renault pa bo omogočalo, da bo dostava določenega dela pošiljk dosegla izjemno stopnjo fleksibilnosti, hkrati pa bo uvedlo popolnoma nove scenarije dostave, zlasti na območju urbanih mestnih središč. Novo vozilo je tako velik prispevek k inteligentnim mestom prihodnosti, saj zmanjšuje promet in onesnaževanje.

DPDgroup pa si je ob tem zastavil jasne in smele cilje, ter strateško postavljene strategije, ki vključujejo nove načrte dostave, v korist lokalnih organov in končnih prejemnikov:

  • Avtonomni prevoz do dostavnega območja v notranjosti mest

Pošiljke se vozilu naloži na sortirnem centru DPDgroup na obrobju mesta, in nato potuje do določene zbirne točke v središču mesta.

Tam voznik prevzame vozilo in se posledično lahko bolj posveti dostavi pošiljk, saj s prevzemom in z dostavo samega vozila več ne izgublja časa.

  • Mobilne omarice (paketomate)

Avtonomni avtomobil Renault EZ-PRO se uporablja kot paketomat, ki bo DPDgroupu omogočila, da učinkoviteje načrtuje dostavna mesta in pošlje obvestila končnim prejemnikom, ki bodo lahko sami prevzeli ali vrnili pošiljko z določenega mesta.

Avtonomni avtomobil omogoča končnim prejemnikom tudi, da določijo kraj dostave. Imeli bodo možnost zahtevati, da avtonomno vozilo pošiljko dostavi na mesto in čas po njihovi izbiri (npr. na prejemnikov dom zelo zgodaj zjutraj, na delovno mesto med malico, ipd.). Vse z namenom prilagoditvi željam in potrebam naših strank.