Ne bo zvišanja največje dovoljene skupne mase

V Nemčiji že nekaj časa razpravljajo o možnosti dviga največje dovoljene skupne mase tovornih vozil iz 40 na 44 ton, a se je sedaj nemška zvezna vlada odločila, da zvišanja ne bo dovolila.

Iniciativa, ki so jo podali vplivni nemški prevozniki, zagovarja dejstvo, da bi z zvišanjem skupne dovoljene mase za 4 tone, močno pripomogli k zmanjšanju obremenjenosti na okolje, saj bi se na ta način zmanjšalo število tovornjakov na cesti, s tem pa bi se zmanjšal negativni vpliv na okolje. Prevozniki so ocenili, da bi z sprejetjem iniciative lahko zmanjšali transportno dejavnost za kar milijon prevozov letno, prav tako pa bi s sprejetjem občutno zmanjšali problem pomanjkanja voznikov.

Nemška vlada pa se s tem ni strinjala in zavrgla iniciativo ter ostala pri najvišji dovoljeni skupni masi 40 ton, razen kadar se del prevoza opravlja po železnici ali po vodnih poteh, takrat je lahko najvišja skupna masa vozila 44 ton, s čimer stimulirajo dodatne načine transporta ter poskušajo vsaj nekaj tovornjakov iz cest preusmeriti na železnice ali reke.