Gospodarska vozila

Mednarodni prevoz blaga s kombiji

Na evropski ravni se je kar več let spremljal trg mednarodnega cestnega prevoza blaga. Med drugim so izstopala podjetja, ki so prevoze opravljala le z vozili, katerih NDM ne presega 3,5 t. Študije so pokazale, da so bila ta podjetja v konkurenčni prednosti, saj so lahko vozniki vozili brez časovnih omejitev, podjetja pa niso potrebovala licence, kar pomeni, da jim ni bilo potrebno izpolnjevati pogojev za pridobitev dovoljenja oz. licence (strokovno usposobljenost upravljavca prevozov, ustrezen finančni položaj, dober ugled, izpolnjevanje pogoja glede sedeža podjetja). Vse to je kazalo na nepravično konkurenco napram prevozom blaga s težjimi vozili. Pravično poslovno okolje za podjetja cestnega prevoza so bistvenega pomena za vzpostavitev varnega, učinkovitega in družbeno odgovornega sektorja cestnega prometa, ki zagotavlja nediskriminacijo. Ukrep evropskega predpisa temelji tudi na ustrezni zaščiti pogoja dela voznikov in izboljšanja varnosti v cestnem prometu.

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za mednarodni prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih NDM presega 2,5 tone, obvezna licenca. Do takrat je licenca obvezna le za vozila (ali skupino vozil), katerih NDM presega 3,5 tone.

Pogoji za pridobitev licence:

Prevozniki morate v skladu s tretjim členom Uredbe 1071/2009 izpolnjevati pogoje za licenco glede:

  • sedeža podjetja,
  • dobrega ugleda,
  • finančnega položaja in
  • strokovne usposobljenosti.

Podrobneje so obvezne priloge za pridobitev licence navedene na vlogah in izjavah, ki so objavljene: tukaj

Na navedeni spletni strani se nahajajo vloge:
Izdaja licence Skupnosti (obrazec-1a) – (ta obrazec izpolni prevoznik, ki do sedaj še ni imel pridobljene licence Skupnosti za mednarodne prevoze blaga(v nadaljevanju LSB) V prilogi so tudi izjave, ki jih je poleg dokumentov, navedenih na vlogi, potrebno priložiti vlogi.

Izjava upravljavca prevozov

Izjava – nekaznovanost, za upravljavca prevozov in za izvršnega direktorja d.o.o.

Potrdilo o nekaznovanosti za d.o.o.

NOVO Izjava glede sedeža podjetja

NOVO Seznam zaposlenih