Avtomobilizem

V Postojni uradno začela delovati avtocestna policija

Zaradi izgraditve avtocestnega omrežja, uvedbe vinjetnega sistema in znatnega povečanja tranzitnega prometa na avtocestah si je vodstvo Policije že leta 2011 zastavilo za cilj, da na avtocestah posodobi delovanje policije in da prometno policijo obenem tudi ustrezno kadrovsko okrepi.

Bili smo ena redkih držav v Evropski uniji, ki še ni imela avtocestne policije, čeprav imamo t. i. avtocestni križ na območju celotne države. Za povečanje nadzora so bile v preteklih letih uvedene spremembe, ki pa niso bile povezane s kadrovsko okrepitvijo prometne policije. V zadnjih letih se je promet na avtomobilskih in hitrih cestah zelo povečal. Z uvedbo vinjet se je nanje preusmerilo zelo veliko osebnega prometa, poleg tega se je znatno povečal tovorni tranzitni promet, ob praznikih in v turistični sezoni pa se dogajajo migracije tujih turistov. Zato je promet na teh cestah zelo gost in pogosteje prihaja do zastojev. Zastoji se zaradi velike gostote prometa zgodijo že ob najmanjšem nepredvidenem dogodku, kot je na primer okvara vozila, kar je ob prometnih nesrečah še toliko bolj izrazito.

Z avtocestno policijo do večje varnosti

Avtocestna policije si bo prizadevala za uresničevanje več zelo pomembnih ciljev: s povečanjem učinkovitosti policijskega dela in sistematičnim vzpostavljanjem reda na avtomobilskih in hitrih cestah izboljšati pretočnost in prometno varnost, zmanjšati število prometnih nesreč in mrtvih udeležencev, poleg tega pa tudi povečati raziskanost kaznivih dejanj in povečati pregon storilcev, saj se tu povečuje tudi število kaznivih dejanj in narašča tok ilegalnih migracij.

Policisti specializiranih enot avtocestne policije bodo predvsem prej na mestih prometnih nesreč in kaznivih dejanj, zagotovo pa bo k varnosti in pretočnosti prispevala tudi okrepitev nadzora na teh cestah, pri čemer je pomembno, da na ta račun ne bo zmanjšana prisotnost policistov na ostalih, tj. glavnih in regionalnih cestah, saj bodo tam še naprej delovale obstoječe postaje prometne policije. Z dodatnimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi ter večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah pa si želimo vplivati tudi na dvig prometne kulture.

10 do 15 policistov v posamezni enoti

Znotraj organizacijske enote Generalne policijske uprave bo usklajeno delovalo pet specializiranih enot avtocestne policije in sicer Ljubljana, Celje, Maribor, Koper in Novo mesto, ki bodo s stalno prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah pokrivale območja ene ali več policijskih uprav. S posameznimi enotami, v katerih bo od 10 do 15 policistov, bomo pokrili celotno omrežje avtocest in hitrih cest v Sloveniji.

Njihova oprema bo enaka, kot jo imajo že sedaj prometni policisti. Predvideva se nabava nekoliko zmogljivejših motornih vozil. V prvi fazi se načrtuje nabava 13 patruljnih vozil (belo-rumene, bele) barve, šest motornih koles, nekaj civilnih vozil in dva kombija za oglede prometnih nesreč. Skupno je za celotno avtocestno policijo predvidenih 25 patruljnih vozil, 19 motornih koles, nekaj civilnih vozil in 10 kombijev za oglede prometnih nesreč.