Tehnika

Z novim letom kakovostnejše kurilno olje na Petrolu

Z novim letom, ko stopi v veljavo nova trošarinska zakonodaja, bo strankam na večjem številu Petrolovih prodajnih mestih na voljo gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Za nakup slednjega bodo morale stranke predhodno od pristojnih institucij pridobiti dovoljenje za rabo tovrstnega goriva, saj bo njegova raba omejena in nadzorovana. Gorivo z oznako KOEL GK (Kurilno olje ekstra lahko GK) je prilagojeno tako zahtevam za rabo v dizelskih motorjih kot tudi v pečeh za potrebe ogrevanje. Kupcem bo tovrstno gorivo za oba namena uporabe na voljo preko enotnega točilnega mesta.

Na osnovi novele Zakona o trošarinah (ZTro-1C), ki jo je konec oktobra sprejel Državni zbor, bodo upravičenci, ki bodo predhodno od ustreznih državnih institucij pridobili dovoljenje za rabo tovrstnega goriva, z dnem 1. 1. 2023 lahko kupovali cenejše dizelsko gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil za prevoz čebeljih panjev.

Gre za gorivo, ki je po kakovostnih zahtevah prilagojeno uporabi v dizelskih motorjih, tako v starejših kot v najsodobnejših, in izpolnjuje vse zahteve aktualnega evropskega standarda za dizelske motorje EN590 (v SLO: SIST EN 590). Istočasno  gorivo izpolnjuje tudi zahteve, ki veljajo  za kurilo olje za ogrevanje. Zato je bila v Petrolu sprejeta  odločitev, da z dnem 1. 1. 2023 na svojih prodajnih mestih strankam ponudijo enotno gorivo, ki bo na voljo tako za ogrevanje kot za kmetijsko mehanizacijo, in ki bo nosilo ime “Kurilno olje ekstra lahko GK” oz. krajše “KOEL GK”. Gorivo bo na voljo na več kot 200 prodajnih mestih po Sloveniji, kjer se je do sedaj vršila prodaja kurilnega olja za ogrevanje.

Ker gre za gorivo, ki je namenjeno le določenemu segmentu kupcev in določeni vrsti rabe, bo podobno, kot to že velja za kurilno olje ekstra lahko (KOEL), označeno z rdečo barvo, z vključenim markerjem. Zaradi omejitev pri prodaji tega goriva in identifikacije kupcev, ki bodo do njega upravičeni, bodo točilni agregati pred uporabo zaklenjeni. Enaka praksa je veljala že doslej, ko so stranke želele opraviti nakup kurilnega olja za ogrevanje.

Stranka, ki bo želela na prodajnem mestu opraviti nakup goriva KOEL GK, se bo morala pred točenjem oglasiti pri prodajnem osebju, ki bo preverilo, ali je stranka upravičena do nakupa in šele na podlagi identifikacije dovolilo točenje goriva v rezervoar stroja ali v ustrezno embalažo. Gorivo KOEL GK bo kot rečeno na voljo na vseh prodajnih mestih, kjer je že do sedaj potekala prodaja kurilnega olja ekstra lahko.

 

Več o novem gorivu KOEL GK

Kurilno olje ekstra lahko GK oz. KOEL GK je gorivo, ki se lahko uporablja tako za ogrevanje kot tudi za pogon dizelskih motorjev. Njegove fizikalno kemijske lastnosti kot tudi pravila rabe bo v bodoče določal prenovljeni standard SIST 1011. Gre za standard, ki je do sedaj sicer veljal le za kurilna olja za ogrevanje, z novelo pa bo vanj vključeno tudi novo gorivo – KOEL GK. Gorivo bo torej izpolnjevalo praktično vse zahteve, ki jih sicer za uporabo v dizelskih motorjih določa standard za dizelska goriva SIST EN590, z izjemo nekaterih, ki so vezane na nekatere specifike “dvojne” rabe tega goriva. Gorivo bo označeno in ne bo smelo vsebovati biogoriv (biodizla), nizkotemperaturne lastnosti pa bodo prilagojene letnim obdobjem rabe, kot to že danes velja za dizelsko gorivo. Nobena od teh posebnosti ne omejuje ene ali druge vrste rabe goriva, niti v pečeh kot tudi ne v dizelskih pogonskih motorjih (velja tako za starejše kot tudi najsodobnejše peči oz. pogonske agregate kmetijske mehanizacije). Z njegovo rabo lastniki teh naprav v ničemer ne kršijo zahtev, predpisanih s strani proizvajalcev peči ali pogonskih agregatov strojev (garancija, navodila za uporabo ipd.)