Raziskave prometnih nesreč

Že pred 50 leti je Volvo ustanovil skupino za raziskovanje prometnih nesreč ART (Accident Research Team), ki ima nalogo, da zbira in analizira dogodke pri nesreči. Tako dobljena znanja so odličen temelj za razvoj varnostnih sistemov in konstrukcijo vozil v prihodnosti, da bi bil transport, predvsem pa tovornjaki varnejši za vse udeležence v prometu. Delo ARTa je usmerjeno v izboljšanje aktivne in pasivne varnosti. V delu pasivne varnosti želijo čim bolj zmanjšat posledice nesreče, med tem ko pri aktivni varnosti želijo s pomočjo številnih asistenčnih sistemov preprečit nesrečo in ublažit posledice ter materialno škodo.