Tehnika

Petrol z digitalno preobrazbo oskrbovalne verige energentov do 10 odstotkov manj emisij

 

Družba Petrol začenja z izvedbo projekta oskrbovalne verige Oil&Gas E2E.  V projektu, vrednemu 7,4 milijone evrov, Petrol sodeluje skupaj s partnerjema SmartCargo d.o.o. in Špica d.o.o.. Skupaj bodo v naslednjih 14-mesecih ustvarili logistično platformo in unikatno mobilno aplikacijo, s katerima bodo poskrbeli za avtomatizirane, integrirane in digitalizirane logistične procese. Projekt pa bo imel tudi pomemben trajnostni vidik – do kar 10 odstotkov manj emisij na leto.  

Družba Petrol si že leta prizadeva razvijati in uvesti digitalne rešitve v svoje poslovanje. Ta zaobljuba je tudi del njihove strategije in vizije »postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo«. Želijo si, da s ponudbo integriranih storitev z visoko dodano vrednostjo ostanejo prva izbira za projekte energetske tranzicije v regiji. Za dosego tovrstnih ciljev pa so si za osnovni vodili postavili dvoje – zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju. In to bodo potrdili tudi s projektom Digitalizacija oskrbovalne verige Oil&Gas E2E.

S projektom digitalne preobrazbe logistike bo družba Petrol celovito avtomatizirala, integrirala in digitalizirala procese nabave, logistike ter prodaje, ki so povezani z energenti. Pri tem bo upoštevala najvišje standarde, poseben poudarek pa bo posvetila tudi kibernetski varnosti. Za dosego tega namena so se povezali v konzorcij skupaj s partnerjema SmartCargo d.o.o. in Špica d.o.o.. Njihovo sodelovanje je dobilo dodaten zagon z odobrenimi nepovratnimi sredstvi na javnem razpisu “Digitalna preobrazba gospodarstva” Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Načrt za okrevanje in odpornost). 

Za projekt so bila namreč na podlagi prijave na javni razpis “Digitalna preobrazba gospodarstva” Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Načrt za okrevanje in odpornost) 13. 9. 2022 odobrena nepovratna sredstva. Celotna vrednost projekta znaša 7,4 milijone evrov, od tega bo 6,1 milijona evrov prispevala družba Petrol, preostali del pa SmartCargo d.o.o. in Špica d.o.o.. Iz naslova nepovratnih sredstev pa bodo konzorcijski partnerji skupaj prejeli 1,457 milijonov evrov.

 

Projekt prinaša logistično platformo in mobilno aplikacijo

V okviru digitalne preobrazbe logistike bo konzorcijski partner SmartCargo razvil novo logistično platformo, ki bo omogočila avtomatizacijo logističnih procesov. Nov logistični sistem bo omogočal popolno razbremenitev zaposlenih na področju organizacije prevozov, obveščanje vseh akterjev, kreacije in distribucije vseh zalednih in transportnih dokumentov. Ena ključnih funkcionalnosti razvitega logističnega sistema bo avtomatsko generiranje voznih redov za distribucijo energentov, kar bo vplivalo na prihranek časa zaposlenih in njihovo učinkovitost, povečalo transparentnost, omogočilo brezpapirno poslovanje in zmanjšalo emisije.

Družba Špica d.o.o. pa za Petrol razvila unikatno mobilno aplikacijo kot rešitev za povezavo cistern za dobavo UNP (utekočinjenega naftnega plina) s Petrolovim logističnim sistemom, ki bo postal nepogrešljiv pripomoček pri točenju energenta in pri pridobivanju podatkov o točenju. Uporaba aplikacije bo uporabnikom omogočila digitalizirano prodajo, boljšo sledljivost ter nadzor nad dostavami energentov po Sloveniji ter izboljšano uporabniško izkušnjo.

Izbor tehnologij, vključenih v digitalno preobrazbo Petrola, je bil narejen na podlagi podrobne analize potreb Petrola na eni strani in tehnoloških kompetenc ter znanj obeh konzorcijskih partnerjev na drugi. Inovativne tehnološke rešitve, ki bodo nastale tekom projekta, bodo po besedah Petrola odlična osnova za nadaljnjo posodabljanje Petrolovih poslovnih procesov, glede na njihov potencial pa družba Petrol v prihodnje načrtuje njihovo implementacijo še na ostale trge, kjer je skupina Petrol prisotna.

SONY DSC

Z digitalizacijo oskrbovalne verige do 121.000 prevoženih kilometrov in 10 odstotkov emisij manj 

V družbi Petrol so zavezani k trajnosti, kar se bo odražalo tudi pri tem projektu. Projekt bo prispeval k zmanjševanju emisij, in sicer primarno skozi optimizacijo logistike, zaradi česar bo prevoženih kar 121 tisoč manj kilometrov na leto, ter sekundarno skozi dodatne kanale, kot je na primer manjše število servisnih poti zaradi optimizacije sistema. Ocenjeno je, da bi lahko na leto prihranili kar 129 tisoč kilogramov CO2, kar predstavlja približno 10 odstotkov manj emisij logistike dobave energentov Petrola in partnerjev. Projekt bo bistveno pripomogel tudi k ekonomski trajnosti družbe Petrol, saj nadomešča obstoječi ERP sistem, ki ga ni več možno posodabljati in nadgrajevati v meri, ki bi zadostovala potrebam Petrola pri prehodu na digitalno in zeleno poslovanje. Obenem se bo z novim sistemom bistveno izboljšala kibernetska varnost logistike, kar je tudi v luči trenutnih geopolitičnih dogodkov nuja. V sam razvoj rešitev bodo ves čas aktivno vključeni tako zaposleni kot ostali deležniki, s čimer si glavni konzorcijski partner, Petrol, prizadeva za participacijo zaposlenih pri inoviranju in soustvarjanju rešitev.