Gospodarska vozila

Šofer, glej na cesto ne na telefon

Motnje oziroma distrakcije voznikov postajajo vseevropski oziroma svetovni problem. Večina evropskih policij je zato začela poostreno ugotavljati kršitve, povezane z nepravilno uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav v vozilih. Nadzoru se je v tednu med 14. in 20. septembrom 2020 pridružila tudi slovenska policija.

Po besedah Roberta Vehovca, višjega policijskega inšpektorja v Sektorju prometne policije na Generalni policijski upravi, želimo s tovrstnimi nadzori opozoriti na tisti segment nepravilnega ravnanja v prometu, do katerega je večina udeležencev v prometu na žalost še vedno preveč ravnodušna.

»Družba obsoja vožnjo pod vplivom alkohola in prehitro vožnjo, obenem pa ugotavljamo, da večina (še) nima izoblikovanega stališča, da so telefoniranje med vožnjo in druga opravila, ki odvračajo voznikovo pozornost s ceste, prav tako zelo nevarna in zato popolnoma nesprejemljiva,« poudarja Vehovec. Določen del voznikov pa si na telefonih kar med vožnjo ogleduje tudi družabna in druga omrežja. Tveganje za prometno nesrečo zaradi uporabe telefona med vožnjo je kar štirikrat večje!

Distrakcije voznikov med vožnjo se v zadnjih letih vse bolj pojavljajo kot sekundarni vzroki za nastanek prometnih nesreč. Vozniki se žal premalo zavedajo, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo predstavlja motnjo, ki negativno vpliva na ustrezne reakcije voznikov, ko naletijo na nevarne situacije. Enako nevarna so tudi ostala opravila, vključno z uporabo drugih elektronskih naprav.

V ospredju tokratnega nadzora so bili vozniki tovornih vozil in avtobusov. Pri njih je še toliko bolj pomembno, da so osredotočeni na vožnjo. Zaradi karakteristik njihovih vozil, ki so precej težja in večja od osebnih vozil, so namreč potrebne še hitrejše reakcije oziroma odločitve voznikov, ko morajo odreagirati na nenadno nevarno situacijo.

Svoje aktivnosti smo podrobneje predstavili na novinarski konferenci 16. septembra 2020 na nekdanji cestninski postaji Log. Policisti Specializirane enote za nadzor prometa in Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi so pokazali specializirano policijsko vozilo za nadzor prometa, zlasti tovornega. S pomočjo videonadzorne opreme v teh vozilih lahko lažje odkrivamo določene kršitve, ki bi jih policisti zaradi višine tovornih kabin sicer težko neposredno zaznali.

Med enim od preteklih nadzorov smo policisti s pomočjo omenjene opreme posneli več kršitev, pri katerih so vozniki tovornih vozil med vožnjo uporabljali mobilni telefon. Med pogostimi kršitvami voznikov tovornjakov so tudi neuporaba varnostnega pasu, nepravilno prehitevanje, nepravilno naložen tovor, prekratka varnostna razdalja ipd.

Če voznik telefonira med vožnjo, je enako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola.

Uporaba mobilnega telefona, tablice, prenosnega računalnika, slušalk … vse to močno zmanjšuje voznikovo slušno in vidno zaznavanje. Kajti čeprav gledamo, naši možgani takrat v resnici ne vidijo in verjetnost za nastanek prometne nesreče se zelo poveča.

Pri obravnavi prometnih nesreč v zadnjih letih moramo policisti zato vse večkrat upoštevati tudi možnost, da je do nesreče prišlo zaradi nepozornosti voznika. Torej da je bil voznik v trenutku, ko bi moral ustrezno reagirati in preprečiti prometno nesrečo, »zamoten« z nekim drugim opravilom, ki je odvračalo njegovo pozornost od vožnje. Dokazovanje omenjene okoliščine je seveda veliko bolj zahtevno, kljub vsemu pa ni nobenega dvoma, da so takšna ravnanja nevarna.

Akcijo Osredotoči se na cesto (v angl. Focus on the road) je v okviru evropskega tedna mobilnosti koordinirala evropska zveza prometnih policij ROADPOL, skupaj s t. i. dnevi varnosti (v angl. Roadpol Safety Days), ki so potekali od 16. do 22. septembra in so bili namenjeni pozivu vsem udeležencem v prometu k čim odgovornejšemu ravnanju v prometu.

Vožnja je aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso svojo pozornost!

Slovenska zakonodaja telefoniranje med vožnjo dovoljuje, a le v primeru, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. A tudi prostoročno telefoniranje ni varno! Zato v policiji svetujemo, da med vožnjo ne telefonirate, ne pregledujete družabnih omrežij, si ne zapisujete opomnikov, ne brskate po spletnih straneh, ne fotografirate ali snemate, ne uporabljate telefona za navigacijo ipd.

V primeru nujne uporabe mobilnega telefona je najbolj varno, da se ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujete šele, ko končate s pogovorom. Predvidena globa za voznike, ki kršijo zakon, je 120 evrov.

 

Tragična statistika in vzroki najhujših prometnih nesreč

Pri statistični primerjavi vzrokov prometnih nesreč, v katerih so ljudje letos (do 16. septembra) izgubili življenje, zaznavamo določene spremembe. Zaradi neprilagojene hitrosti je letos umrlo za 45 odstotkov manj udeležencev kot lani oziroma 17 (lani 31) udeležencev, hkrati smo v prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi nepravilne strani oz. smeri vožnje, obravnavali za 50 odstotkov več mrtvih – letos 24, lani 16. Enako odstotek povečanja števila mrtvih beležimo tudi v prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neupoštevanja pravil o prednosti – letos 9, lani 6.

Omenjene prometne nesreče so lahko povezane tudi s posrednimi vzroki motenj voznikov – tako tistih, ki so nesrečo povzročili, kot pri udeleženih voznikih, ki bi z ustreznejšo reakcijo morda lahko preprečili tako hude posledice. V letošnjem letu je sicer umrlo 67 udeležencev, v enakem obdobju lani 72.