Gospodarska vozila

Mercedesov Actros sam plačuje gorivo

Mercedes-Benz Trucks je naredil še en pomemben korak v digitalizaciji svojih vozil. Na praktičnih preizkusih so tovornjaki Actros prvič samodejno plačali gorivo na bencinskih servisih Shell.

Strokovnjaki pri Mercedes-Benz Trucks in Shell so na armaturno ploščo tovornjaka namestili nov sistem plačevanja. Sistem deluje v digitalni Truck-ID kombinaciji z digitalno plačilno kartico za gorivo, kar omogoča tehnologija Shell SmartPay API. Truck-ID deluje kot integrirana osebna izkaznica, zato so transakcije enolično dodeljene vozilu in jih vozilo samodejno podpiše. Shell SmartPay API deluje kot oddajnik podatkov – API pomeni vmesnik za programiranje aplikacij – in omogoča digitalizacijo kartic za gorivo in plačil za gorivo na lokacijah Shell prek računalniških sistemov za tovornjake.

Tovornjaki, ki so bili uporabljeni na testih, so običajna serijska vozila, katerih programska oprema je bila dopolnjena tako, da vključuje funkcije odobritve plačilnih storitev.

Da bi to dosegli, je Mercedes-Benz Trucks z digitalno kartico za gorivo povezal tudi svoj obstoječi prototip denarnice Truck Wallet, ki je tehnologija platforme in osrednji uporabniški program za vse aplikacije, ki imajo za različne namene dostop do Truck-ID-ja. Strokovnjaki Mercedes-Benz Trucks in Shell so sodelovali pri razvoju digitalizirane rešitve za kartico za gorivo, ki je dostopna iz Truck Wallet. Kot del preskusov je ta digitalna kartica za gorivo dostopala do funkcionalnosti Truck-ID prek denarnice Truck Wallet in med postopkom spletnega plačila tovornjak overjala in avtorizirala polnjenje. Ko se je vozilo varno identificiralo s sistemom Shell s svojim Truck-ID, je transakcijo odobril Shell SmartPay API. Bistveni del varnostnih pregledov je bilo ujemanje lokacije GPS tovornjaka in bencinske črpalke. Če se vse ujema, črpalka dovoli točenje goriva.

Mercedes-Benz trucks pay automatically for fueling at Shell stations: Mercedes-Benz Trucks and Shell successfully trial digital fuel