Gospodarska vozila

MAN prejemnik zlatega priznanja EcoVadis

Podjetje MAN Truck & Bus je ponovno prejelo zlato medaljo EcoVadisa, ponudnika trajnostnih ocen za podjetja, za njegove zaveze trajnosti in uspešnosti. Proizvajalec gospodarskih vozil je dosegel skupno oceno 73 točk, kar ga je uvrstilo med prvih pet odstotkov vseh lani ocenjenih podjetij.

“Veseli nas, da so naša prizadevanja na področju trajnosti ponovno prepoznana. Seveda je nagrada tudi spodbuda za nadaljnje izboljšanje naših standardov in naše zavezanosti v celotnem podjetju. Trajnostno vedenje je za nas bistvenega pomena, da ostanemo uspešni na trgu tudi v prihodnje in navdušujemo naše stranke z našimi izdelki,« pravi Alexander Vlaskamp, izvršni direktor MAN Truck & Bus. Od štirih temeljnih tem okolja, dela in človekovih pravic, etike in trajnostnega naročanja je »okolje« prejelo najvišjo oceno trajnosti (80 točk) v oceni EcoVadis. Največji napredek je MAN zabeležil na področju etike, kjer se je ocena s 60 (2022) dvignila na 70 točk. V skupni oceni se je podjetje izboljšalo z 72 (2022) na 73 točk.

 

Lestvica trajnosti EcoVadis

EcoVadis je svetovni standard za ocene trajnosti podjetij in je ocenil že več kot 125.000 podjetij po vsem svetu. Ocena obsega 21 meril trajnosti pri štirih ključnih temah: okolje, delo in človekove pravice, etika in trajnostna nabava. Ocene trajnosti EcoVadis temeljijo na mednarodnih trajnostnih standardih, kot so deset načel UN Global Compact, konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO), standard Globalne pobude za naročanje (GRI) in standard ISO 26000.

 

Trajnost pri MAN

MAN-ova vizija je poenostaviti poslovanje transportnih podjetij z vodilnimi, trajnostnimi rešitvami. Trajnost je torej osrednji element pri izpolnjevanju družbene in okoljske odgovornosti podjetja ter pri globalnem tekmovanju. Zato je trajnost sestavni del strategije podjetja.

Trajnostna strategija MAN Truck & Bus temelji na šestih strateških področjih delovanja, ki so v bistvu usklajena z zahtevami družbe MAN ESG kot ponudnika v prihodnost usmerjenih transportnih in mobilnostnih rešitev. Sem spadajo dekarbonizacija, krožno gospodarstvo, socialna trajnost, varnost izdelkov, storitev in prometa ter skladnost, etika in integriteta. Napredek na področju okolja je razviden tudi iz nedavno objavljenega trajnostnega poročila za poročevalsko leto 2023. Na primer, podjetju je uspelo zmanjšati svoje emisije toplogrednih plinov na svojih globalnih lokacijah za več kot 50 odstotkov.

S pridružitvijo pobudi Science Based Targets (SBTi) 2021 je MAN postavil zavezujoče, znanstveno utemeljene cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki škodujejo podnebju: do leta 2030 naj bi zmanjšali 70 odstotkov emisij toplogrednih plinov (GHG) na globalnih lokacijah podjetja MAN v primerjavi z baznim letom 2019 (obsega 1 in 2). Do konca leta 2023 je bilo doseženo že 51,2-odstotno zmanjšanje.