DPD Slovenija in Prometna šola Maribor skupaj dostavljata pakete

Da je trajnostna naravnanost in odgovorno ravnanje do okolja na prvem mestu je podjetje DPD Slovenija s svojimi številnimi projekti dokazalo že v preteklosti. Eden izmed ključnih dejavnikov je tudi vse bolj zelen način dostave paketov. Brez ogljičnega odtisa, s kolesi in električnimi vozili. Tako je DPD dostava z električnimi kolesi že zaživela v izbranih slovenskih mestih, tokrat pa v Mariboru svojo pot nadaljuje pod okriljem projekta Zelena dostava, ki ga je DPD Slovenija vzpostavilo s Prometno šolo v Mariboru. Gre za pilotski projekt dostave malih pošiljk, katerega cilj je predstaviti temeljna izhodišča za sistem dostave z električnimi tovornimi kolesi, analizirati učinkovitost dostave paketov z električnimi tovornimi kolesi, analizirati doseg električnega tovornega kolesa, predstaviti opažanja s terena in primerjati sistem dostave paketov z dostavnimi vozili s sistemom dostave s kolesi.po

Dnevno se tako v središče mesta in njegovo obrobje dostavi med 20 in 30 paketov iz šolskega depoja. Sodelujoča študenta si sprva izračunata pot, in nato preverita  Googlove izračune poti z drugimi aplikacijami.  Na koncu bosta preverjala uspešnost in učinkovitost dostave z avtomobilom in peš, ter tako skozi sistematične podatke pridobila izračune za kasnejšo analizo trajnostne dostave v središčih večjih in manjših mest.

 

Strategija razvoja prometa 2030

Zraven mobilnosti prebivalstva se vedno večji poudarek namenja tovornemu prometu v mestih, predvsem dostavi blaga. V Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 so navedeni cilji za izboljšanje tega področja z izboljšanjem učinkovitosti prevoza, dobrim upravljanjem mestnih potreb po oskrbi z blagom in z uporabo okolju sprejemljivejših vozil ter energentov, izpostavljena so tudi vozila na električni pogon. Med slednje uvrščamo tudi tovorna kolesa, ki so okolju prijazna, ne povzročajo hrupa, so varčna in omogočajo hiter prevoz predvsem na kratke razdalje. Prav zaradi vseh naštetih pozitivnih dejavnikov so tovorna kolesa v dokumentih EU pogosto izpostavljena kot primerna prevozna sredstva predvsem za urbano logistiko, saj omogočajo učinkovito dostavo tovora in so potencialna predvsem zaradi naraščajočega števila manjših pošiljk. Tako imajo tovorna kolesa možnost, da prispevajo k CO2 nevtralni logistiki mestnega središča, kar je tudi cilj EU do leta 2030.

Kolesa in kolesarska logistika pa so se uveljavili v javnem diskurzu o oblikovanju mestne logistike, vendar pa je specifično znanje o raznolikosti, funkciji in posebnosti logistike koles s poudarkom na zadnjem ali prvem kilometru v logističnih verigah še vedno omejeno. V evropskem prostoru poznamo številne dobre prakse z uporabo električnih dostavnih koles in mnoga slovenska podjetja, podobno kot DPD Slovenija, so svojo pot že začrtala tudi v smeri uporabe koles na terenu.