Gospodarska vozilaTehnika

DARS pričakuje zimo z novimi plugi

Pozimi na avtocestah nastanejo izjemni pogoji, predvsem ob sneženju, poledici, sodri in žledu. V tem času je vzdrževanje izjemno pomembno, saj je sicer lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, ceste DARS vzdržuje skladno z izvedbenim programom zimske službe. Ta program pred zimskim obdobjem pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga posreduje pristojnemu Ministrstvu za promet in Ministrstvu za notranje zadeve.

V družbi DARS, ki vzdržuje 625 km avtocest in hitrih cest, 148 km priključkov, 22 km razcepov in 51 km drugih cest, smo pripravljeni na letošnjo zimo. Za prevoznost in varnost na slovenskih avtocestah bo v vseh izmenah skrbelo 470 sodelavcev, vzdrževalcev avtocest in hitrih cest, z okoli 200 tovornimi in specialnimi delovnimi vozili, opremljenimi s plugi in posipalci.

Za namene posipanja cestišča smo zapolnili skladišča soli v naših avtocestnih vzdrževalnih bazah ter silose ob avtocestnem križu, kjer je trenutno na razpolago skupno okoli 19.400 ton soli. Na zalogi je trenutno tudi 507.000 litrov kalcijevega klorida za preprečevanje nastanka poledice.

Po podatkih Agencije RS za okolje je bila zima 2022–2023 nadpovprečno topla, nadpovprečno namočena in podpovprečno osončena. Ne glede na to smo v obdobju med novembrom 2022 in aprilom 2023 83 dni izvajali preventivno posipanje, 21 dni plužili cestišča na posameznih odsekih avtocest in hitrih cest ter izvedli dve dvodnevni zimski akciji na območju celotnega avtocestnega omrežja. Za namene posipanja cestišča smo porabili 21.900 ton soli (v zimi 2021–2022 19.198 ton) ter 309.000 litrov kalcijevega klorida (v zimi 2021–2022 433.821 litrov).

Vzdrževalci so na cesti že, ko vedo, da so temperature zelo nizke, da se pripravlja na sneg. Takrat začnejo z mokrim posipavanjem. Takrat boste že videli Darsova vozila na cesti. “To je naša preventiva. Če zapade zakonsko določena plast snega, v praksi pa pridemo na cesto že prej, začnemo tudi s pluženjem,” pravi Gabrič. Na Darsu sodelujejo tudi z agencijo za okolje, imajo nadzorni center v Dragomlju. Ob najhujšem sneženju se tam zbere ožja ekipa strokovnjakov, ki nadzira in v skrajnih primerih tudi odloči o izločanju tovornega prometa.

Na portalih v realnem času prikazujejo opozorila in napotke voznikom, kot so omejitve hitrosti, izločanja tovornih vozil, pluženje, opozorila na sneg in spremenjene vozne pogoje. Prav tako vsako zimsko sezono poskrbijo za stalna in označena mesta za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa, d. d. Pri tem sodelujejo tudi s policijo.