Gospodarska vozila

Zakaj si Nemci manejo roke

Po podatkih nemške zveze za prevoz tovora (BAG), so v lanskem letu tovorna vozila težja od 7,5 ton opravila skoraj 41 milijard kilometrov, kar je za 8,2 odstotka več kot v letu 2018.

Povečanje prepeljanih kilometrov se je pričelo zviševati od 1, julija 2018 dalje, ko je Nemčija razširila mrežo cest, za katere je potrebno plačati cestnino. Še vedno največ in to kar 60 % kilometrov naredijo domači prevozniki, sledijo pa jim Poljaki s 16 %.

Nemčija je na ta način skoraj podvojila prihodke od cestnin. V letu 2018 je pobrala za 5,17 milijarde evrov cestnin, lani pa kar 7,48 milijard, kar je za skoraj 45 % več kot leto poprej.

Večino denarja bo porabljenega za obnovo obstoječih in izgradnjo novih cest.