Gospodarska vozila

Vozniške veljajo do 16. maja

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok, s katerim se prepove izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev Kode 95  za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Prav tako se prepove izvajanje vseh strokovnih usposabljanj.  Tudi preizkus usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi potečejo, se samodejno podaljšajo in so veljava do 16. maja 2020.