Gospodarska vozila

Volvo Trucks avtonomna električna vozila

 

Družba Volvo Trucks zdaj predstavlja novo prevozno rešitev z avtonomnimi električnimi gospodarskimi vozili, ki bo lahko prispevala k učinkovitejšim, varnejšim in čistejšim prevozom. Dolgoročni cilj je podjetjem, ki potrebujejo stalne prevozne storitve med fiksnimi vozlišči, ponuditi dodatek k trenutni ponudbi.

Naraščanje števila svetovnega prebivalstva in rast urbanizacije povzročata pomembne izzive reševanja okoljskih težav, kot so prometni zastoji, onesnaževanje in prevelik hrup. Naraščajoča poraba, hitra rast e-trgovine in vsesplošno pomanjkanje voznikov pomenijo večje zahteve za učinkovite prevozne rešitve.

Prihodnja prevozna rešitev družbe Volvo Trucks je namenjena za redne in ponavljajoče se prevoze, za katere so značilne razmeroma kratke razdalje, velike količine blaga in visoka natančnost dostave. Prevozi med proizvodnimi obrati so tipični primeri, lahko pa se bo uporabljala tudi v drugih primerih.

Prevoze opravljajo avtonomna električna vozila, povezana s storitvijo v oblaku in središčem za nadzor prevozov. Vozila so opremljena z naprednimi sistemi za avtonomno vožnjo. Zasnovani so tako, da določijo položaj vozil do centimetra natančno, podrobno spremljajo in analizirajo druge udeležence v prometu ter se odzivajo z visoko ravnjo natančnosti.

Center za nadzor prevozov nenehno spremlja potek prevoza in natančno sledi položaju vsakega vozila, napolnjenosti akumulatorja, vsebini tovora, zahtevam glede servisiranja ter številnim drugim parametrom. Kot pri postopku industrijske proizvodnje sta hitrost in potek prevoza prilagojena, da ne bi prišlo do nepotrebnega čakanja in da se zagotovi natančnost dostave. Tako bo mogoče zmanjšati odpadke v obliki varnostnih zalog in povečati razpoložljivost. Vozila, ki opravljajo prevoze po isti progi, sodelujejo in tako ustvarjajo najboljši pretok.