Višje cestnine med Krakovim in Katovicami

Poljsko združenje ZMPD je objavilo, da so dvignili cene za uporabo cest na odseku med Katovicami in Krakovim. Višja cena zajema 2. kategorijo – dvoosna vozila, 3 kategorijo triosna vozila, 4. kategorija – vozila z več kot tremi osmi, 5. kategorija – vozila, ki ne spadajo v nobeno od navedenih kategorij in vozila, ki presegajo osne obremenitve ali presegajo normalne gabarite, predpisane z zakonom.  

S prvim marcem se tako za 2 in 3 kategorijo, za prevoz 51 kilometrov dolge poti, plača 20 PLN, za vozila 4 in 5 kategorije pa 35 PLN.