Gospodarska vozila

Višje cestnine med Krakovim in Katovicami

Poljsko združenje ZMPD je objavilo, da so dvignili cene za uporabo cest na odseku med Katovicami in Krakovim. Višja cena zajema 2. kategorijo – dvoosna vozila, 3 kategorijo triosna vozila, 4. kategorija – vozila z več kot tremi osmi, 5. kategorija – vozila, ki ne spadajo v nobeno od navedenih kategorij in vozila, ki presegajo osne obremenitve ali presegajo normalne gabarite, predpisane z zakonom.  

S prvim marcem se tako za 2 in 3 kategorijo, za prevoz 51 kilometrov dolge poti, plača 20 PLN, za vozila 4 in 5 kategorije pa 35 PLN.