Gospodarska vozilaTehnika

SLEDENJE VOZIL – ORODJE ZA USTVARJANJE PRIHRANKOV VOZNEGA PARKA

Pri podjetjih z veliko terenskega dela predstavlja vozni park visok strošek, ki ga lahko s pomočjo spremljanja vozil EasyTracker in pametnim vodenjem voznega parka znižamo tudi za 30 ali več odstotkov. Pomembno vlogo ima tehnologija.

Slog vožnje je eden od dejavnikov, ki neposredno vplivajo na porabo goriva in življenjsko dobo vozila. Če mu namenimo pozornost, lahko prihranjene stroške uporabimo za krepitev podjetja in njegovih konkurenčnih prednosti. S sledenjem vozil lahko v vsakem trenutku pridobimo podatke o porabi goriva, opravljenih vožnjah, ravnanju z vozili in spremljamo slog vožnje po voznikih.  Prav tako lahko s spremljanjem prevoženih poti in postankov optimiziramo delovne procese in tako izboljšamo produktivnost zaposlenih na terenu.

Kljub temu da nekateri sledenje vozil še vedno vidijo kot dodatni nepotrebni strošek, se v zadnjem času predvsem zaradi naraščajočih cen pogonskih goriv in naraščajočih stroškov vzdrževanja vozil vse več podjetij in podjetnikov na nas obrača s ciljem, kako s sistemom za sledenje vozil lahko izboljšajo storilnost in produktivnost ob nižjih stroških voznega parka. Z umirjanjem voznikov in optimizacijo poti voznega parka lahko bistveno pripomorete k znižanju stroškov goriva ter vzdrževanja voznega parka.

 

SO VAŠI VOZNIKI AGRESIVNI ALI UMIRJENI

Daleč največ goriva porabijo vozniki, ki po nepotrebnem pogosto agresivno pospešujejo in zavirajo. Raziskave kažejo, da agresivna vožnja le redko prinese časovni prihranek nekaj minut, kar velja tudi za daljše relacije. Agresivno pospeševanje, močno zaviranje, ostro zavijanje in prekoračitev hitrosti ne ogrožajo le voznika samega, temveč tudi druge udeležence v prometu. Poleg tega ti primeri neprimernega vedenja voznika povzročajo operativne stroške, ki se jim sicer lahko izognemo. Neučinkovita vožnja povzroča več izpustov izpušnih plinov in s tem povečuje negativen vpliv na okolje, na naš planet.

 

Ste vedeli, da če povečate hitrost iz 90 km/h na 110 km/h, se poraba poveča za 25 %?

 

Sistem EasyTracker ima rešitev, in sicer ECO vožnja, ki zbira podatke o pospeševanju, zaviranju, prekoračitvi hitrosti, ostrem zavijanju in delovanju motorja v prostem teku. Slog vožnje lahko kadarkoli preverite ali po vozilu ali vozniku preko raznih poročil kot tudi v realnem času. Tako lahko s pomočjo sistema za sledenje vozil spremljajte in opozarjate voznike na  agresivno in neekonomično vožnjo. Poleg visokih hitrosti na višjo porabo goriva in obrabo vozila vpliva agresivni slog vožnje.

SPREMLJANJE MOTORSKIH PODATKOV

S priklopom sledilne naprave na računalnik vozila (CAN BUS) si lahko uporabniki sistema za sledenje vozil zagotovijo popoln pregled in nadzor nad dejansko prevoženimi kilometri po števcu vozila, spremljajo obrate motorja, količino goriva v rezervoarju in povprečno porabo tako po vozilih kot tudi po voznikih. Pri spremljanju motorskih podatkov lahko tudi pravočasno dobite informacijo o prenizkem nivoju olja v motorju,…

 

SERVISNI INTERVALI – NEREDNO VZDRŽEVANJE POVEČUJE MOŽNOST OKVAR

Z rednim vzdrževanjem voznega parka se lahko podjetje ogne dodatnim stroškom. Neredno in nepravočasno vzdrževanje vozil pogosto vodi do nepotrebnih okvar, ki zmanjšujejo vašo produktivnost in višajo stroške popravil. Znotraj sistema EasyTracker ponujamo rešitev, s katero si lahko pomagate pri spremljanju stroškov rednega in izrednega (okvare, poškodbe) vzdrževanja vozil in delovnih strojev. Sistem meri vsa porabljena sredstva za nakup pnevmatik, goriva, servisov ter ostalih stroškov, vezanih na vzdrževanje vozil.

Podatki o tekočih mesečnih stroških vzdrževanja vam pomagajo tudi pri  načrtovanju zamenjav starejših vozil z novimi. Vsi podatki o stroških goriva in nakupih na bencinskih servisih se tudi avtomatsko osvežujejo v primeru uporabe kartice za točenje goriva (Petrol Magna, OMV Routex), brez potrebe po ročnem vnašanju. Neredno vzdrževanje potencialno zvišuje stroške odprave okvar in ker imajo slabo vzdrževana vozila navadno tudi večjo porabo, si lahko v sistemu nastavite avtomatsko opozarjanje na redne servise, potek zavarovanj, redno preverjanje tlaka v pnevmatikah,…

V kolikor se vozniki menjajo, nujno poskrbite tudi za identifikacijo voznika v vozilih in delovnih strojih. Če boste spremljali tudi zaposlene, boste večinoma ugotovili, da so pogosti povzročitelji poškodb na vozilih večinoma iste osebe.

SLEDENJE V REALNEM ČASU IN ZGODOVINA AKTIVNOSTI

Sistem za sledenje vozil v osnovi omogoča pregled nad trenutno lokacijo vseh vozil in delovnih strojev ter omogoča njihovo spremljanje na zemljevidu v realnem času. Poleg tega se lahko pregleduje njihovo delo, opravljene poti in prevožene relacije, prevoženi kilometri, porabljeno gorivo, hitrost, čas dela in trajanje voženj v delovnem in izven delovnega časa in čas postankov, obiskanost strank. V primeru, da se poleg sledilne enote v vozila namesti še identifikacijski čitalec, se lahko zazna voznik, ki trenutno ali je v preteklosti upravljal z vozilom ali delovnim strojem. Sledenje vozil ne pomeni le lociranja vozil na zemljevidu, ampak pomaga izboljšati storilnost in produktivnost ter znižati stroške oziroma ustvariti prihranke s poznavanjem načina dela na terenu in ravnanja z vozilom.

 

PREGLED AKTIVNOSTI VOZIL NA TERENU

Napredna obdelava podatkov preko različnih poročil bistveno poenostavi izdelavo dnevnih, tedenskih in mesečnih poročil. Zbrani podatki se lahko uporabijo tudi za bolj kvalitetno poslovanje s poslovnimi partnerji, za izdelavo potnih nalogov, za potrebe analiz, katerih cilj je racionalizacija in optimizacija poti ter stroškov voznega parka.

S storitvijo EasyTracker avtomatsko prejemate dnevna ali tedenska poročila na vaš elektronski naslov, zato ni potrebno vsak dan dostopati do programa. Na teh poročilih hitreje in bolj natančno vidite učinkovitost dela po posameznem vozilu in ravnanje z vozilom. Poročila med drugim prikazujejo število postankov, celotno prevoženo pot, seznam in trajanje postankov, prevoženo razdaljo med postanki, maksimalno in povprečno hitrost, čas gibanja vozila, časi začetkov in koncev vseh voženj. Preko poročil se z lahkoto nadzorujejo nepredvideni postanki v bližnji okolici gostinskih objektov, preveliko število kratkih postankov, pozni odhodi in zgodnji prihodi vozil v matično podjetje, slog vožnje in prevelika poraba goriva glede na prevoženo pot. Prejemate lahko tudi opozorila, ko je na istem mestu več vozil, ali je bil postanek vozila prekratek ali predolg, je presežena maksimalna dovoljena hitrost vozila ali ko se voznik ne identificira v vozilo.

Storitev EasyTracker podjetjem tudi prinese urejene potne naloge. Na osnovi zajetih podatkov iz GPS sledenja vozila dobite potne naloge na elektronski naslov prvega v mesecu. Potni nalogi se samodejno kreirajo in vam omogočajo tudi ročne popravke. S tem se prihrani ogromno časa in hkrati omogoči hitri pregled in naknadno urejanje.

SPREMLJANJE GRADBENE MEHANIZACIJE IN SPECIALIZIRANIH VOZIL

EasyTracker je prilagojen tudi za potrebe gradbene mehanizacije in spremljanja delovanja sklopov specializiranih vozil (npr. roka hiab-a, zimska služba, taksi vozila). Na specializiranih poročilih lahko preverite delovne ure gradbenega stroja. Prav tako lahko pri plužnih vozilih preverite čas ter kilometrino v primeru pluženja in posipanja. Gradbena podjetja na poenostavljen način lahko  spremljajo čas dela na posameznem gradbišču in na podlagi tega tudi izračunajo stroške, ki so jih imeli pri posameznem delu.

Za gradbena podjetja, ki strojnike plačujejo po delovnih urah in zato potrebujejo večji nadzor nad dejanskim delom stroja, ima Easy Tracker razvito rešitev, ki vam omogoča, da za poljubno izbrani časovni interval preverite ali strojnik dejansko dela s strojem ali le sedi v stroju s prižganim kontaktom ali s kontaktom v prostem teku. Uporabnik na grafu in v tabeli spremlja aktivno in pasivno delovanja stroja, kar pomeni, da lahko odslej, poleg spremljanja lokacije in gibanja stroja na zemljevidu, spremlja čas, ko je stroj pod kontaktom in čas, ko je stroj dejansko delal.

 

OPTIMIZACIJA IN NAČRTOVANJE – ZNIŽUJETA STROŠKE IN VEČATA PRODUKTIVNOST

Pri komercialnih aktivnostih na terenu se sledenje vozil lahko uporablja tudi za optimizacijo poti in načrtovanje obiskov. Z izračunom optimalne poti od začetne do končne lokacije lahko bistveno zmanjšate prevožene kilometre, kar pozitivno vpliva tudi na stroške goriva. Z optimizacijo poti lahko v enem dnevu  opravite bistveno več opravil kot brez nje in s tem dosežete tudi večjo produktivnost.  Za lažje načrtovanje terenskih aktivnosti smo sistem za sledenje vozil povezali s sistemom za načrtovanje in upravljanje odnosov s strankami, kar omogoča zaposlenim na terenu in v pisarni dostop do vseh informacij o strankah, kjer koli in kadar koli, saj smo delovanje rešitve prilagodili tudi mobilnim napravam, kot so pametni telefoni ter tablični računalniki.

Sledilne naprave se v službena vozila in delovne stroje vgrajujejo tudi z namenom  varovanja proti kraji, nedovoljeni uporabi, kraji opreme in blaga, ki se z vozilom prevaža ter v določenih primerih tudi za določitev lokacije v primeru prometne nesreče.

Za varovanje se lahko uporabi ročno ali avtomatsko zaklepanje z določitvijo časovnih kriterijev, ki veljajo za vsa vozila in delovne stroje. Alarmi se sprožijo  v sami spletni aplikaciji kot zvočno opozorilo, preko elektronske pošte ali s poslanim SMS sporočilom v primeru nedovoljenega premika, premika izven delovnega časa, padca napetosti ali odklopa akumulatorja, vstopa ali izstopa iz vnaprej določenega območja (gradbišče, parkirišče) in v kolikor se vklopi kontakt izven delovnega časa (kraja delov stroja).

Za potrebe gradbene in storitvene industrije smo razvili sistema za sledenje delovnih sredstev in opreme, pri katerih klasično sledenje preko GPS/ GPRS sledilnikov ni možno ali je stroškovno neučinkovito. Sistem uporablja posebne brezžične manjše oddajnike, ki jih namestimo na orodje in opremo, s čimer omogočimo večji nadzor in pregled nad uporabo in premeščanjem orodja in opreme z enega na drugo gradbišče (kdo je, kdaj prevzel, s katerim vozilom),  pred izgubo ali krajo ter pri spremljanju časa uporabe določenega delovnega sredstva ali opreme na določeni lokaciji (npr. oddaja kontejnerjev ali prenosnih WC v najem).

 

VKLJUČITE UPORABNIKE VOZIL

Ob implementaciji sistema za sledenje vozil in strojev z namenom zmanjšati stroške voznega parka strankam vedno svetujemo, da je v proces implementacije dobro vključiti tudi zaposlene. Zaposlenim je potrebno predstaviti, zakaj in s kakšnim namenom se sistem za sledenje uvaja. Poleg tega jim je potrebno podrobneje predstaviti koristi in samo delovanje in s primeri, v katerih se bodo s sledenjem pridobljeni podatki lahko koristno uporabljali tako za njih kot za podjetje oziroma upravitelje voznega parka.