Gospodarska vozila

Povečana kontrola izpravnosti vozil

V državah EU se izvaja povečana kontrola tehnične izpravnosti gospodarskih vozil na cestah. Kontrole je rezultat pričetka izvajanja Direktive 2014/47/EU o kontroli tehnične izpravnosti za gospodarska vozila, ki je pričela veljati 20. maja letos.

Direktiva zajema vozila M2, M3, N2, N3, O3, O4 ter tudi traktorje T5, ne glede na državo izvora in registracije teh vozil. Organi nadzora imajo točna navodila kaj pregledovati ter elemente pregleda, kakor tudi oceno stopnje neizpravnosti. Nepravilnosti odkrite pri pregledu se uvrščajo v eno od naslednjih skupin:

  • Manjše neizpravnosti, ki ne vplivajo na varnost v prometu,
  • večje neizpravnosti, ki lahko vplivajo na varnost v prometu in/ali ogrožanje drugih udeležencev v prometu,
  • velike neizpravnosti, ki ustvarjajo neposredno ogroženost vsem udeležencem v prometu.

Med kontrolo se najprej pregledajo dokumenti o tehnični izpravnosti ter vizualno pregleda vozilo. Na osnovi tega pregleda, nadzorni organ določi ali je potrebno izvesti dodaten tehnični pregled vozila, ki se izvede s pomočjo mobilne enote za tehnični pregled, ali v najbližjem objektu namenjenem tehničnim pregledom vozil.

Če se ugotovijo velike neizpravnosti na vozilu, lahko kontrolni organ prepove nadaljnjo vožnjo vozilu, dokler se neizpravnosti ne popravijo. Ob tem se vozilo še lahko uporablja, a le do prve delavnice oz. servisa, kjer bodo napake odpravili.

V primeru, da so pomanjkljivosti manjše in ne vplivajo na varnost v prometu, lahko nadzorni organ izda opozorilo in določi razumen rok, v katerem je potrebno te pomanjkljivosti odpraviti. Da bi ta popravila lahko kontrolira ali, pa morajo vse članice EU do 20.maja 2019 vzpostaviti enoten sistem, v katerem bodo te nepravilnosti zabeležene in bo možno njihovo odpravo kontrolirati kjer koli v EU.