Plinski tovornjaki brezplačno po Nemčiji do konca 2023

Nemška vlada je sprejela odlok, da so tovorna vozila, katere poganja plin (CNG in/ali LNG) še naprej oproščena vseh cestnin.

Ministrstvo za promet in digitalno infrastrukturo v nemškem Bundestagu, se je odločilo, da podaljša olajšave za plinska tovorna vozila. V Nemčiji so že lani ukinili vse cestninske dajatve za tovorna vozila, ki jih poganja plin. Olajšava naj bi veljala do konca letošnjega leta. Sedaj pa se je nemška vlada odločila, da to olajšavo podaljša do konca leta 2023.

Plin je trenutno najboljša alternativa nafti, zato so reakcije v Nemčiji na odlok večinoma pozitivne. S to odločbo tudi želijo vzpodbuditi nakup plinskih tovornjakov, ob nakupu pa lastniki pridobijo tudi subvencionirana sredstva. Nemčija sedaj pospešeno gradi infrastrukturno mrežo plinski črpalk.