Gospodarska vozila

Novi senzorji ob cestah

Na evropskih cestah bi se lahko kmalu pojavile nove kontrolne naprave. To bodo senzorji izpušnih plinov, ki samodejno prepoznajo vozila z okvarjeno opremo za prečiščevanje izpuhov in na podlagi tega izločajo tovornjake iz prometa.

V Belgiji so pravkar pričeli poskusno uporabo tovrstnih naprav, ki so jih uporabili v bližini pristanišča Antwerpen. Tam so projekt zagnali spomladi 2021, izvajali so ga strokovnjaki iz več držav in v praksi so zelo dobro deloval. Senzorji so se izkazali za učinkovito orodje za iskanje vozil z okvarjenim vbrizgom AdBlue ali filtri za trdne delce, ki zahtevajo regeneracijo.

Testne naprave so bile nameščene ob cestišču tako, da so bili senzorji čim bližje desni strani tovornjaka. Poleg tega so teste spremljale policijske ali prometne inšpekcijske patrulje, ki so bile odgovorne za ustavljanje tistih tovornjakov, ki pri meritvi niso ustrezali standardom. Skupaj so na ta način preverili kar 235.000 različnih vozil, učinkovitost akcij pa se je izkazala za zelo visoko. Medtem ko imata pri klasičnih pregledih v povprečju 2 odstotka tovornih vozil okvarjeno okoljsko opremo, je pri teh poskusnih pregledih šlo za kar 52 odstotkov ustavljenih vozil. Vse zahvaljujoč dejstvu, da so senzorji, ki stojijo ob cesti takoj pokazali  katera vozila je treba ustaviti in katera lahko nadaljujejo svojo pot.

Belgijci pa so podali še nekaj drugih zaključkov. Med drugim je bilo ugotovljeno, da so najboljše mesto za postavitev senzorja izvozi z avtocest. Tam so motorji tovornjakov že primerno ogreti, zato so meritve dušikovih oksidov oziroma delcev najbolj zanesljive. Za primerjavo, ko so bili senzorji nameščeni v bližini velikih logističnih centrov, kjer so tovornjaki šele začenjali svojo pot s hladnim motorjem, se je zanesljivost meritev močno zmanjšala. Poleg tega je bilo mogoče ugotoviti razliko v emisijah izpušnih plinov med učinkovitimi in neučinkovitimi tovornjaki. V primeru odklopljenega ali poškodovanega vbrizga AdBlue so emisije običajno presegle standarde za 15-krat, medtem ko je dizelski filter trdih delcev, ki je zahteval regeneracijo, v zrak spuščal do 100-krat več emisij.