Gospodarska vozila

Nove zaščite pred podletom vozil

EU z jesenjo uvaja nova pravila za zaščito podleta pod tovorno ali priklopno vozilo z zadnje strani in boka.

Od 1. septembra dalje, bodo morala vsa nova, prvič registrirana tovorna vozila nad 8 ton, biti opremljena s posebno zaščito za preprečitev podleta. Nove zahteve EU predpisujejo, da se razlika med spodnjo višino prikolice in podlago iz sedanjih 550 mm zniža na 450 mm, zaščita pa bo morala zdržati večje sile kot doslej.

Tudi dostavniki morajo imeti vgrajeno zaščito.

Zaščita pred podletom drugih vozil pod prikolico ali tovornjak je še posebej pomembna za varnost v prometu in mora biti vgrajena na vsa motorna vozila in prikolice iz kategorije N2, N3, O3 in O4 na zadnji in bočni strani.