Gospodarska vozila

HU-GO ostrejše preverjanje

Upravitelj državnih cest na Madžarskem (NUSZ) je že decembra 2018 zagnal nov program v okviru HU-GO sistema za plačevanje cestnin za vsa vozila nad 3,5 tone.

Uporabniki morajo v sistem vnesti podatke o modelu, znamki, letniku proizvodnje, številko šasije in številko prometnega dovoljenja. Te podatke uporabljajo za preverjanje točnosti navedene ekološke norme vozila.

Te podatke morajo vnesti v sistem HU-GO vsi, ki registrirajo vozilo s tujimi tablicami v sistem. Nov sistem deklariranja vozil okoli ekološke norme bo kontroliran tudi na cestah. Po končani poskusni dobi, ki že traja, pa bo sistem v drugi polovici letošnjega leta sam popravil napake pri deklariranju ekoloških norm vozil in o tem obvestil uporabnike sistema. V primeru, da vozilo ne izpolnjuje ekoloških kriterijev, katere je navedel uporabnik, bo sistem samodejno zaračunal cestnino za najnižjo ekološko kategorijo, vse do trenutka ko bo uporabnik popravil podatke. Na ta način želijo na Madžarskem vzpostaviti sistem cestnin po sistemu »plačaj kolikor onesnažuješ«.