Gospodarska vozila

Kontrole tahografov na daljavo v petih evropskih državah

Nemčija, Poljska, Nizozemska in Danska so že začele daljinsko preverjanje tahografov prek opreme DSRC (Dedicated Short Range Communication). Velika Britanija je tudi napovedala testiranje opreme, ki bo v prihodnje na daljavo preverjala tahografe in s tem povezane prekrške.

Na Poljskem tovrstne nadzore izvajajo od novembra 2021. Prav tako lani je s testiranjem opreme DSRC pričela nemška policija, z začetkom leta pa tudi  nizozemski inšpektorat ILT.

Junija se je skupnosti držav pridružila Danska, britanska agencija DVSA pa je te dni uradno sporočila, da so se testiranja opreme DSRC začela tudi v Veliki Britaniji.

Kontrole tahografov na daljavo so možne od leta 2019, ko so bili spremenjeni predpisi EU za uvedbo pametnih tahografov druge generacije. Vendar pa v praksi uporaba te metode zahteva ustrezno opremo in usposobljene kadre. Zaradi tega nekateri inšpekcijski organi do nedavnega niso mogli izvajati nadzora na daljavo.