Gospodarska vozila

Kmalu bo stekla gradnja druge cevi predora Karavanke

DARS d. d. bo v četrtek, 30. januarja 2020, s turško družbo družbe Cengiz Inşaat Sanayi Ticaret A. S. podpisala pogodbo o zgraditvi druge cevi karavanškega predora. Pogodbena vrednost znaša 98.547.623,89 evra brez DDV oziroma 120.228.101,15 evra z DDV.

Postopek oddaje

del je bil zaradi pritožb neizbranih ponudnikov dolgotrajen, vendar v DARS d. d. z zadovoljstvom ugotavljamo, da je sedaj pravnomočno zaključen. Odločitev za postopek s pogajanji, ki ga naročniku ob izpolnjenih pogojih zavrnitve vseh ponudb omogoča zakon o javnem naročanju, smo sprejeli ob predpostavki, da hitreje pridemo do končne izbire izvajalca. Nov razpis po odprtem postopku bi bil namreč zagotovo dolgotrajnejši.

V prihodnjih dneh je predviden tudi sestanek slovensko-avstrijskega gradbenega odbora za predor Karavanke, ki ga sestavljajo predstavniki obeh upravljavcev predora, družb DARS in ASFINAG. Kot je znano, je gradnja predora na avstrijski strani stekla septembra 2018.

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov, od tega bo slovenska stran do meje z Republiko Avstrijo dolga 3.546 metrov (3.446 metrov podzemne gradnje in 100 metrov galerije).

V slovenskem delu

predora bo zgrajenih 12 prečnikov, in sicer deset prečnikov za pešce oziroma prečnikov za intervencijska vozila v primeru nesreče ali požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika v zgornjem delu predorske cevi. Zgrajene bodo tudi štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,5 metra.

 

Projektirani normalni prečni profil predora znaša 10 metrov:

  • prometna pasova: 2 x 3,5 metra
  • robni pas: 2 x 0,35 metra
  • vzdrževalni hodnik: 2 x 1,15 metra

 

Poleg samega predora bo na slovenski strani v dolžini 620 metrov (normalni prečni profil 15,24 metra) dograjena še razširitev avtoceste A2 v štiripasovnico, in sicer med območjem od predorske cevi (galerije) do cestninske postaje Hrušica.

Sestavni deli novega smernega vozišča avtoceste bodo tudi naslednji premostitveni in podporni elementi:

  • most na avtocesti čez Savo Dolinko v dolžini 165,2 metra,
  • nadomestni most na lokalni cesti čez Savo Dolinko v dolžini 30,7 metra,
  • začasni most na dovozni cesti do avtocestne baze Hrušica čez Savo Dolinko v dolžini 32,4 metra,
  • dve podporna zidova v skupni dolžini 244,5 metra in
  • oporni zid v dolžini 48,5 metra.

 

Na portalnem območju je predvidena delna rušitev obstoječe portalne zgradbe ter dograditev novega dela portalnega objekta z galerijo in ventilatorsko postajo. Poleg tega so na območju portala predvidene cestne ureditve za potrebe interventne službe in zimsko službo ter izvedba pristajališča za helikopterje.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.

Obstoječi avtocestni predor Karavanke je bil zgrajen in predan prometu v začetku junija 1991. Je edini enocevni predor na slovenskem avtocestnem omrežju, še vedno pa je tudi najdaljši slovenski cestni predor.